Vuosikertomus 2018

Tiivistelmä

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla) lahjoitettiin eduskunnan juhlapäätöksellä 5.12.2017 50 miljoonan euron pääoma. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on vuoden aikana toteuttanut tavoitettaan ensisijaisesti edistämällä keinoja, joilla lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita ja tervettä mieltä voidaan edistää ja hoitaa. Työtä on vuoden 2018 aikana tehty ensisijaisesti osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki -hankkeen tavoitteena on ollut jatkaa sitä pitkäjänteistä työtä, jonka Itla sekä Suomen Mielenterveysseura yhdessä Itlan 100 -vuotisohjelman kumppaneiden kanssa aloitti. Työn lähtökohtana on ollut, että kaikille lapsille ja lapsiperheille olisi tarjolla parhaaseen tietoon nojaavaa oikea-aikaista tukea tasavertaisesti koko maassa matalalla kynnyksellä, silloin kun sitä tarvitaan.

Ammattihenkilöiden osaamisen lisäämisen sekä työvälineiden uudistamisen lisäksi hanke on pyrkinyt edistämään LAPE-ohjelmassa asetettua tavoitetta uudistaa palvelut integroiduksi kokonaisuudeksi ja siirtää painopisteitä kaikille yhteisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä perhelähtöisyyteen ja voimavarojen vahvistamiseen. Työn pitkän ajan tavoitteen saavuttamiseksi luodaan pysyvä rakenne sekä Kasvun tuki portaalin ylläpidolle että näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnille ja seurannalle, jolloin lapsiperheille ja ammattilaisille olisi mahdollista taata tasavertainen tietopohja lasten eheän kasvun tueksi.

Itlan toiminta on ollut laajasti verkostoituvaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti vuoden aikana. Itlan ensimmäinen valtuuskunta valittiin eduskunnan täysistunnossa helmikuussa ja ja se kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa. Valtuuskunta valitsi Itlalle uuden hallituksen huhtikuussa. Hallitus perusti varainhoitotoimikunnan, joka loi syksyn aikana Itlalle sijoitusstrategian sekä toteutti yhteistyössä hallituksen kanssa hankintalain mukaisen kilpailutuksen varainhoidon järjestämisestä. Säätiön hallitus on loppuvuodesta 2018 alkaen rakentanut säätiön tulevaa strategiaa suunnitelmakaudelle 2019-2022.

Vuoden 2018 aikana Itlan hallinnolliset rakenteet saatettiin vastaamaan tulevan toiminnan vaatimuksia. Itlan ensimmäinen valtuuskunta valittiin eduskunnan täysistunnossa helmikuussa ja ja se kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa. Valtuuskunta valitsi Itlalle uuden hallituksen huhtikuussa. Hallitus perusti varainhoitotoimikunnan, joka loi syksyn aikana Itlalle sijoitusstrategian sekä toteutti yhteistyössä hallituksen kanssa hankintalain mukaisen kilpailutuksen varainhoidon järjestämisestä. Säätiön hallitus on loppuvuodesta 2018 alkaen rakentanut säätiön tulevaa strategiaa suunnitelmakaudelle 2019-2022.