5 Lapsipolitiikan johtamiskoulutus

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden osalta Suomessa on paljon hyviä kehityshankkeita ja toiminnan uudistustarpeet verkostomaiseen, systeemiseen ja lapsikeskeiseen suuntaan on havaittu. Hyvinvoinnin edistämisen ja palvelutuotannon kenttää vaivaa kuitenkin edelleen sirpaleisuus, epäjatkuvuus sekä ammattikunta- ja sektorikohtainen siiloutuneisuus.

Itla lanseerasi vuonna 2019 pitkäkestoisen Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutusohjelman, joka on suunnattu päätöksentekijöille julkiselta, yksityiseltä ja järjestösektorilta. Koulutus toimii yhteisenä oppimisalustana eri sektoreilla toimiville johtajille, edistää lapsi- ja perhepolitiikan hyvää tietopohjaa, innovatiivisuutta sekä ihmislähtöistä, palvelevaa ja systeemistä johtamisotetta. Se antaa osallistujille eväiltä lasten ja perheiden hyvinvointia edistävään johtamiseen kompleksisessa maailmassa, systeemisesti ja vahvuuslähtöisesti. Koulutuksen fokuksessa on erityisesti vuorovaikutukseen ja toimintatapoihin sekä loppukäyttäjän ääneen ja käytännön muutoksiin tähtäävä lasten hyvinvoinnin kehittäminen. Vuoden 2019 aikana saatiin tavoiteltu kohderyhmä julkisen hallinnon, järjestöjen sekä yritysten ylintä johtoa kiinnostumaan Lapsuuden rakentajat -koulutuksesta, ja molemmat keväällä 2020 alkavan kurssin ryhmät ovat täynnä. Myös vuonna 2021 alkaviin ryhmiin on jo ilmoittautuneita. Koulutuksen esisuunnittelussa järjestettiin viisi työpajaa, joihin kutsuttiin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia pohtimaan lapsipolitiikan ja lasten hyvinvoinnin johtamisen kehittämissuuntia ja -tarpeita Suomessa.

Yksi koulutusmoduuleista toteutetaan yhteistyössä Amsterdamin kaupungin nuorisotoimen kanssa. Amsterdamin nuorisotoimi on kuuluisa kunnianhimoisesta kehittämisotteestaan ja Every Child Safe Forever –toimintatavastaan.

Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutus on yksi Itlan yksi tavoista katsoa tulevaisuuteen ja nostaa tekemisen keskiöön lasten ja perheiden tulevaisuutta koskevia asioita.