3 Lapsipolitiikan tieto

Itla tukee tutkimusnäyttöön perustuvien työmenetelmien ja interventioiden käyttöä ja niihin liittyvää päätöksentekoa arvioimalla, levittämällä ja tukemalla näyttöön perustuvaa toimintaa. Pitkällä aikavälillä toiminnalla tavoitellaan siirtymistä korjaavien palveluiden käytöstä kohti peruspalveluja ja lasten, nuorten ja perheiden arkea. Pyrkimyksenä on kohdentaa toimia ja paikallistaa keinoja, joiden avulla tieto siirtyy käytäntöjen perustaksi nykyistä nopeammin ja ketterämmin.

Lapsipolitiikan tiedon kansainvälisenä viitekehyksenä toimii rapid learning and improvement -viitekehys. Esikuva on toiminut Itlan kansainvälinen kumppani, kanadalaisessa McMaster-yliopistossa toimiva Forum+ -yksikkö, jonka toiminnan ytimessä viitekehys on.

Rakennamme siltoja tiedon, käytännön ja poliittisen päätöksenteon välille. Vuoden 2019 aikana tätä on toteutettu jatkamalla Kasvun tuki -työtä, jonka puitteissa psykososiaalisia menetelmiä arvioidaan ja levitetään. Säätiö levittää menetelmiä, jotka vastaavat keskeisiin kansanterveydellisiin haasteisiin ja ovat saaneet vahvan tai kohtalaisen vahvan näytön. Tuemme myös näiden menetelmien implementointia ja seurantaa. Säätiö on levittänyt menetelmiä yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Lisäksi lapsi- ja perhepalveluiden johdolle on tarjottu juurruttamisen tukea osana LAPE-akatemioita vuoden 2019 aikana viidessä eri tilaisuudessa. Säätiö julkaisi alkuvuodesta 2019 implementointioppaan näyttöön perustuvan työn juurruttamisen tueksi.

Itla on myös edistänyt näyttöön perustuvan psykososiaalisen tuen valtakunnallisten, pysyvien rakenteiden luomista osallistumalla lasten ja nuorten vaativimpien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän toimintaan. Työryhmän on asettanut sosiaali- ja terveysministeriö. Työryhmän asettamispäätöksessä (STM 633/2019) todetaan, että työryhmän tulee päättää miten Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ja muiden palvelujärjestelmän toimijoiden yhteistyönä järjestetään näyttöön perustuvien menetelmien koordinaatio ja käytön juurruttamisen tuki.