1 Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Itlan hallitus on rakentanut uutta strategiaa loppuvuodesta 2018 alkaen ja hyväksyi syyskuussa 2019 strategian suunnitelmakaudelle 2019—2022. Strategian ytimessä on tutkimukseen perustuva tieto, joka kytkeytyy

  1. lapsien ja lapsiperheiden palvelujen ja niihin liittyvien toimenpiteiden, työmenetelmien ja interventioiden vaikuttavaan käyttöön,
  2. lapsipalveluihin ja -interventioihin liittyvään innovaatiotoimintaan sekä
  3. lasten ja perheiden hyvinvointia ja kasvua tukevaan johtamisosaamiseen.

Itla uudisti vuonna 2019 hallintomallinsa, toimintatapansa ja viestinnällisen ilmeensä vastaamaan uudistettua strategiaa. Keväällä 2019 muutimme uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen.

Vuonna 2019 tehtiin useita uusi avauksia kaikissa edellä mainituissa kolmessa toimintalinjassa. Itla on osallistunut näyttöperusteisen menetelmiä ja palveluja koskevan tutkimustiedon levittämiseen suomessa kouluttamalla ja konsultoimalla lapsipalvelujen ammattilaisia ja heidän esimiehiään, ja olemme mukana näyttöperusteisen kansallisen mallin rakentamisessa. Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen lapsiperheiden palvelujen innovaatiokilpailu. Säätiö myös perusti lapsi- ja perhepoliittisen ennakointiverkoston ja käynnisti tutkimustietoon perustuvaa kokeilutoimintaa. Kesällä 2019 käynnistettiin lapsipolitiikan johtamiskoulutuksen suunnittelun. Koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2020. Kahden interventio- ja implementointitutkimuksen lahjoitusprofessuurin perustaminen vuosille 2020—2022 oli yksi vuoden 2019 merkittävimmistä rahoituspäätöksistä.