2 Säätiön tavoitteet ja toiminta

Itla toimii sillanrakentajana, koollekutsujana ja tiedon syntetisoijana lasten hyvinvointiin liittyvien päätöksentekijöiden, tutkimusyhteisöjen ja ammattilaisten välillä ja menestyy yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla täytyy olla yhdenvertaiset edellytykset asuinpaikasta riippumatta. Lasten ja perheiden pitää myös saada apua oikeaan aikaan. Säätiön tavoitteena on vauhdittaa lasten ja perheiden palvelujärjestelmän systeemistä muutosta niin, että lapset ja perheet saavat tarvitsemansa avun.

Säätiön toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, lasten hyvinvointia koskevaan tutkimustietoon ja eduskunnan alaiseen riippumattomaan asemaan. Säätiö toimii yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tutkitun tiedon merkitys ei ole itsestään selvää yhteiskunnassa. Säätiö perustaa toimintansa tieteellisesti tutkittuun tietoon, sen parempaan hyödyntämiseen ja siten tehokkaampaan tiedon käyttöön päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Säätiö tutkii itse, tilaa tutkimuksia ja välittää tutkimustietoa.

Viestimme sekä omasta toiminnastamme että lasten ja perheiden hyvinvointitiedosta eri kanavissa sekä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.