6 Säätiön viestintä

Viestinnän tavoitteena on tehdä näkyväksi Itlan työ ja sen tarkoitus sekä toimintaperiaatteet. Viestintä on väylä ei vain tuoda tutkittua tietoa ja uusia näkökulmia yleisöille vaan olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, rakentaa siltoja eri sektoreiden välille ja suunnata yhteiskunnallista keskustelua ja lapsikentän agendaa lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamisen suuntaan.

Vuonna 2019 tärkeimmät viestinnän toimenpiteet olivat visuaalisen ilmeen uudistaminen, verkkosivu-uudistus sekä sidosryhmäkartoituksen ja viestintästrategian laatiminen. Viestintästrategia luo jatkossa raamit sille, miten säätiön viestintä edistää säätiön hallituksen hyväksymiä strategisia tavoitteita. Viestintästrategia viimeistellään vuoden 2020 alussa.

Itla.fi ja Kasvuntuki.fi -verkkosivut, sosiaalinen media sekä uutiskirje ovat Itlan tärkeimmät viestintäkanavat.

Viestinnän tilastoja

Säätiön seuraajien määrä Twitterissä kasvoi vuoden aikana reilusta 800 seuraajasta yli 1500 seuraajaan.

Facebookissa uusia tykkääjiä tuli reilut 130.

Itlan verkkosivuja katsottiin lähes 70 000 kertaa ja käyttäjien määrä kolminkertaistui vuodesta 2018.

Uutiskirjeitä lähetettiin vuonna 2019 yhdeksän kappaletta.

Kasvun tuen Twitter-tilin seuraajien määrä kasvoi 64 prosenttia (751 seuraajasta yli 1 230 seuraajaan) ja Facebook-sivu sai yli 70 uutta tykkääjää. Kasvun tuen twiitit saivat vuoden aikana lähes 200 000 näyttökertaa.