8 Vuosi 2020

Säätiö toteuttaa vuonna 2020 säätiön hallituksen syyskuussa 2019 hyväksymää ja säätiön sääntöihin perustuvaa strategiaa.

Säätiön toimintaympäristö on muutoksessa. Julkisessa politiikassa ja siihen liittyvässä keskustelussa puhutaan paljon lapsimyönteisestä yhteiskunnasta erilaisin painotuksin ja sanakääntein. Hallituksen valmistelussa olevat asiakokonaisuudet – kansallinen lapsistrategia, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sosiaaliturvan uudistus – pitävät lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät keskustelut ajankohtaisina todennäköisesti koko vuoden. Alkuvuodesta 2020 nousi keskusteluun aiheeksi voimakkaasti syntyvyyden lasku ja oletettavaa on, että tämä teema pysyy otsikoissa pysyvästi.

Säätiön toimintavuosi 2020 tulee olemaan merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin säätiön strategiaan 2019-2022 liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuudesta tulee saada aikaan näyttöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säätiö on mukana rakentamassa lasten ja perheiden työ- ja interventiomenetelmien näyttöperusteista kansallista mallia, säätiön innovaatiotoiminnan roolille tulee löytyä kasvavaa kansallista kysyntää ja säätiön Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen vaikutus alkaa näkyä lasten ja perheiden palvelujen systeemisenä muutoksena.

Säätiön toiminta rahoitetaan säätiön sijoitetun lahjoituspääoman tuotolla. Vuosi 2019 onnistui varainhoidon osalta erityisen hyvin. Sijoitetutun pääoman tuotto on todennäköisesti maltillisempaa vuonna 2020 asettuen loppuvuodesta 2018 hyväksytyssä sijoitusstrategiassa mainittuun neljän prosentin vuosittaiseen reaalituottotavoitteeseen. Rahamarkkinoiden heilahtelut alkuvuonna 2020, erityisesti koronaviruksen takia, ovat olleet merkkinä rahamarkkinoiden turbulenssista.

Vuoden 2020 aikana säätiön toiminnalliset haasteet organisaationa liittyvät tunnettuuden kasvamiseen ja asemaan lasten hyvinvoinnin toimijoiden kentällä, asiantuntijaroolin vakiintumiseen, lasten hyvinvointia koskevan tiedon merkityksen esiin nostamiseen, kansainvälisten suhteiden luomiseen ja viestinnällisen kyvykkyyden vahvistamiseen.