Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ammattilaisten työssä. Tammikuussa 2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itla järjestivät Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin -seminaarin, joka käynnisti neljän koulutustilaisuuden sarjan. 

Seminaari suunnattiin erityisesti meneillään olevien reformien, kuten Kansallisen mielenterveysstrategian ja LAPE-ohjelman toimeenpanon tueksi. 

Koulutussarjan avulla pyrittiin varmistamaan menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista vahvistamalla esimerkiksi johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa näyttöön perustuvien menetelmien käyttö tukee johtamista, resurssien tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä sekä edistää henkilöstön työssä jaksamista. 

Koulutussarja tarjosi tietoa menetelmien kartoitus- ja valmisteluvaiheesta, käyttöönotosta, juurruttamisesta ja jatkuvuuden varmistamisesta. Tilaisuuksia suunnitellaan jatkettavaksi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kohderyhmänä on erityisesti uusien hyvinvointialueiden johto. Seuraavat tilaisuudet ovat alustavasti valmistella vuodelle 2023, koska vuoden 2022 aikana hyvinvointialueilla vasta järjestäydytään.  

Myös seuraava Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä sosiaali- ja terveysjohtamisen maisteriohjelman kurssi Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa on suunnitteilla vuodelle 2023. Koulutuksen kohderyhmänä ovat tulevat sote–ammattilaiset.

Vuonna 2022 Itlassa päivitetään molempien koulutuskokonaisuuksien pohjana käytettävät materiaalit, eli Kasvun tuen arviointi- ja implementointikäsikirjat.

Takaisin vuosikertomukseen 2021