YTT, sosiaalipolitiikan dosentti Mia Tammelin aloittaa tenure track -professorin tehtävässä 18.4.2022 Itlan lahjoittamassa lapsiperheköyhyystutkimuksen professuurissa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö päätti 2021 lahjoittaa lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän professuurin Tampereen yliopistoon. Lahjoitusprofessuuri on osa Itlan kolmivuotista lapsiperheköyhyyteen pureutuvaa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Tammelin toimii tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettajana ja Jyväskylän yliopiston CoEAgeCare-huippututkimusyksikön (Centre of Excellence in Research on Ageing and Care) erikoistutkijana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa yliopiston lehtorina ja tutkijana Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Professuuri sijoittuu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlaan.

Mia Tammelin. Kuva: Sari Muhonen
Mia Tammelin. Kuva: Sari Muhonen

Tammelinin tenure track -sopimus on viisivuotinen, minkä jälkeen hän etenee professoriksi Tampereen yliopiston urapolkumallin mukaan. Itlan professuuri on lahjoitettu Tampereen yliopistolle vuoden 2022 alusta kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Lahjoitukseen sisältyy optio puolestatoista lisävuodesta.

Odotamme innolla Itlassa yhteistyötä professori Tammelinin kanssa. Lapsiperheköyhyyden poistamiseen tähtäävä tutkimusohjelma vaatii vahvaa monitieteistä lähestymistapaa, ja olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että tämä professuuri tulee entisestään vahvistamaan tutkimusohjelman laaja-alaisuutta, sekä tukemaan sidosryhmien kanssa tehtävää tutkimusperustaista viestintää ilmiön ratkaisemisen avaimista”, toteaa säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

Lapsiperheköyhyyden tutkimuksen professuuri on Itlan kolmas lahjoitusprofessuuri. Lisäksi Itla on lahjoittanut interventio- ja implementointitutkimuksen professuurit Turun ja Oulun yliopistoihin.

 

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396
Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068
Dekaani, professori Juho Saari, Juho.saari@tuni.fi 040 828 1027