Filosofian tohtori Mika Niemelä aloittaa interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessorina Oulun yliopistossa 1. toukokuuta.   

Työelämäprofessuuri kohdistuu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä, hyvinvointia ja pärjäävyyttä edistävien interventioiden ja perhelähtöisten toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen. 

“Työelämäprofessorina voin edistää lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvää akateemista tutkimusta ja erityisesti kuntien perus- ja erityispalveluissa toteutettavaa kehittämistyötä. Tavoitteena onkin luoda toimintarakenteita, joissa arjen kysymykset nousevat tutkimuskysymyksiksi ja tutkittu tieto arjen teoiksi lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tahdon kiittää Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiötä ja Oulun yliopistoa tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta”, kertoo Niemelä uudesta tehtävästään.  

Professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön. 

”Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on kiitollinen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle saamastaan lahjoitusprofessuurista. Lääketieteellisen tiedekunnan elinikäisen terveyden tutkimusyksikön työelämäprofessorina aloittava FT Mika Niemelä on ollut keskeisesti kehittämässä yhteisövaikuttamisen menetelmiä Lapset puheeksi -mallin pohjalta ja juurruttamassa niitä valtakunnallisesti kunta- ja kaupunkitasolla. Työelämäprofessuurin tavoitteena on yhteisövaikuttamisen keinoin edelleen edistää implementaatio- ja interventiotutkimuksen vahvistamista Suomessa, mikä täydentää Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen strategisia fokusalueita ja sopii erinomaisesti elinikäisen terveyden tutkimusyksikön tutkimusalueeksi”, sanoo tutkimusyksikön johtaja, professori Markku Timonen. 

Professuuri on toinen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön kahdesta lahjoitusprofessuurista. Toinen professuuri on lahjoitettu Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskukselle ja myös se täytetään tämän kevään aikana. Professuurit ovat ainoita laatuaan lasten hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa Suomessa ja kansainvälisestikin merkittäviä. 

“Oulun yliopistolle lahjoitettu työelämäprofessuuri on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle erittäin tärkeä keino edistää näyttöön perustuvien työmenetelmien ja interventioiden toimeenpanoa. Oulun yliopiston professuuri parantaa uudella tavalla tutkimuksen ja opetuksen myötä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytyksiä paitsi Oulussa, myös koko Suomessa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö onnittelee FT Mika Niemelää ja Oulun yliopistoa onnistuneesta professorinimityksestä”, toteaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

Molemmat Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia (50 %) ja niiden kesto on kolme vuotta. Kutakin professuuria rahoitetaan 80 000 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä 240 000 euroa/professuuri. Lisäksi lahjoituksissa on optio kahden vuoden jatkosta. 

Lisätiedot: 
Työelämäprofessori Mika Niemelä, Oulun yliopisto, puh. 040 506 9793, mika.niemela@oulu.fi 
Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, puh. 050 3187068 
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön johtaja, professori Markku Timonen, Oulun yliopisto, puh. 029 448 5658 
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Anne Remes, Oulun yliopisto, puh. 029 448 5987   

Kuva: Oulun yliopisto/Mikko Törmänen

Lue seuraavaksi