Itla on sopinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa teini-ikäisten sijaishuollon työmenetelmiä koskevan selvityksen tekemisestä. Toukokuuhun 2020 mennessä selvitetään, millaisia menetelmiä on kehitetty vaativiin tilanteisiin ja millaisten menetelmien on todettu vaikuttavan.

Työ aloitetaan kartoittamalla ja analysoimalla Suomessa ja kansainvälisesti tehtyä alan tutkimusta. Samalla selvitetään hoidon vaikuttavuuden esteitä sekä etsitään tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä sijoitettuna olleiden nuorten, sijaishuollon työntekijöiden ja tutkijoiden kesken.

Tarve selvitykselle nousee viimeaikaisesta tilannekuvasta lastensuojelussa

Sijaishuollon kustannukset ovat jatkuvasti nousseet ja on käyty keskustelua siitä, miten kasvatettaisiin sijaishuollon ja yhteiskunnan kykyä vastata vaikeasti oireilevien nuorten tarpeisiin ja miten nuorten osallisuutta samalla vahvistettaisiin. Erityisesti vaativahoitoisten nuorten hoitoa ja kuntoutusta tuottavat julkiset ja yksityiset toimijat ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää työkäytäntöjä, jotta pystyttäisiin paremmin vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin ja saamaan positiivista muutosta aikaan.

Selvitystyö kohdistuu nuoruuteen liittyviin tilanteisiin, jotka monimutkaistuessaan ja vyyhdiksi kietoutuessaan lopulta johtavat nuoren sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Tarkoitus on selvittää myös tilastoista ja Suomessa tehdyn tilastollisen tutkimuksen avulla, miten suuresta ja heterogeenisesta lasten joukosta on kysymys ja millaisten ilmiöiden keskinäisestä yhteydestä ja kasautumisesta on kysymys.

Selvityksestä aineistoa esimerkiksi lastensuojelulainsäädännön uudistamiseen

Selvitystä johtaa THL:n tutkimusprofessori Tarja Heino. Hän on tutkinut ja seurannut lastensuojelun kehitystä Suomessa, Pohjoismaissa ja kansainvälisesti yli 30 vuoden ajan ja laatinut tilanneanalyyseja eri areenoille. Selvityksen tekemiseen ja tutkimustulosten analysointiin osallistuu joukko THL:n ja alan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä järjestötoimijoita mm. Lastensuojelun Keskusliitosta ja Pesäpuu ry:stä.

”Selvitystä käynnistettäessä oli kannustavaa huomata, miten innostuneesti ihmiset lähtivät tähän mukaan. Aihe koettiin tärkeänä, muutosta käytäntöihin toivottiin. Teema ja huoli on ollut esillä jo edellisen hallituksen LAPE-muutosohjelman aikana, ja työ jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Toivottavasti tämän Itlan tilaaman selvityksen tuloksia hyödynnetään laajasti ja tutkimukseen perustuvaa tietoa käytetään myös ministeriön uudistamistyön tukena”, toivoo Tarja Heino.

Lisätiedot

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itla, tiina.ristikari@itla.fi, puh. 050 917 7396

Tutkimusprofessori Tarja Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tarja.heino@thl.fi, puh. 029 524 7245

Lue seuraavaksi