Itlan tavoitteena on edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Tähän on monia tapoja.

 

Välillä eduskunnan Itlalle lahjoittaman pääoman hyödyntäminen herättää keskustelua. Itla on keskittynyt vahvistamaan rakenteita, joiden kautta lapset, nuoret ja perheet voivat saada parhaaseen tietoon nojaavaa psykososiaalista tukea tasavertaisesti ja oikea-aikaisesti koko maassa. Nykyisin tiedetään, että lasten ja nuorten kasvun tukemiseen on tutkitusti tehokkaita keinoja. Näitä keinoja voidaan hyödyntää siellä missä lapset muutenkin ovat ja elävät eli perheessä, päiväkodissa tai koulussa. Osaa voidaan käyttää esimerkiksi myös sosiaalihuollossa.

 

Ongelmana Suomessa on ollut jo pitkään, että hyviksi todetut keinot eivät siirry käytäntöön ja niitä ei ole tarjolla yhdenvertaisesti koko maassa. Vastatakseen tähän pulmaan Itla on perustanut tieteellisen Kasvun tuki -toimituksen, jonka tehtävänä on arvioida ja julkaista lapsia ja nuoria arkielämässä tukevia vaikuttavia menetelmiä. Kasvuntuki.fi-portaalista lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset löytävät tietoa menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

 

Esimerkiksi lasten käytöshäiriöt on psykiatrisen hoitoonlähettämisen keskeisin syy 5-12 vuotiaiden lasten keskuudessa Suomessa (Huikko ym., 2017). Itlan vastaus tähän ongelmaan on Kasvun tuki -sivulla olevat arvioidut ja tieteelliseen näyttöön perustuvat menetelmät. Itla myös kouluttaa ammattilaisia vaikuttavimpien menetelmien käyttöön ja tukee niiden juurtumista palveluihin yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Kasvun tuki -toiminnassa on sama ajatus kuin esimerkiksi Käypä hoito -suosituksissa. Riippumatta maantieteellisestä sijainnista ja tuen antajasta samoihin ongelmiin vastataan samoilla menetelmillä ja keinot perustuvat tieteelliseen näyttöön.

 

Kasvun tuki on ollut Itlan vuoden 2018 tärkeintä toimintaa. Vuoden aikana menetelmien käyttöön koulutettiin yli 1.000 ammattilaista ja noin 10.000 perhettä sai tukea vanhemmuuteen. Kasvun tuki toimi vuoden 2018 pääasiassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) hankerahoituksella. Vuonna 2019 toiminta jatkuu Itlan rahoittamana.

 

Itla ei ole perinteinen apurahasäätiö

 

Monet säätiöt toimivat jakamalla hakemusten perusteella tutkimus- tai toiminta-apurahoja ja avustuksia. Itlan sääntöjen mukaan avustuksia voidaan jakaa tieteelliseen tutkimukseen, mutta se on vain yksi osa säätiön toimintaa. Itlalle lahjoitettavaa pääomaa koskevassa lakialoitteessa todetaan mm. näin: ”Toimintatapana on pyrkiä parantamaan olemassa olevia palveluja ja suunnata palvelujen kehitystä tieteelliseen näyttöön perustuen vaikuttavammaksi ja näin tukea vanhemmuutta sekä palvelujen tuottajia ja järjestäjiä” (Lakialoite LA782017 vp). Itlan toimintaa voidaan luonnehtia palveluna palveluille, jonka edistää tutkimustiedon siirtymistä käytännön työhön ja hyödyttää sitä kautta lapsiperheitä.

 

Eduskunnan juhlapäätöksestä käytännön toimiin

 

Eduskunta lahjoitti 100-vuotisjuhlapäätöksellä Itlalle 50 miljoonan euron pääoman. Päätös tehtiin joulukuussa 2017 ja pääoma lahjoitettiin tammikuussa 2018. Säätiön säännöt uusittiin juhlapäätöksen yhteydessä. Uusien sääntöjen mukainen valtuuskunta valittiin maaliskuussa ja hallitus toukokuussa 2018.

 

Vuoden 2018 toiminta perustui ennen juhlapäätöstä tehtyyn toimintasuunnitelmaan. Itlan uusi toimintastrategia valmistuu alkuvuoden 2019 aikana ja saadun lahjoituksen tuotoilla toteutettava, lainmukainen toiminta käynnistyy toden teolla tänä vuonna.

 

Petra Kouvonen

Itlan asiamies, kehitysjohtaja

22.1.2019