Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen (2021–2023) 

Itla, Helsingin yliopisto ja MDI ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön 1,3 miljoonan euron rahoituksen monitieteiseen tutkimushankkeeseen vuosille 2021–2023. 

Tutkimushanke tuottaa tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tutkimuksessa nostetaan esiin väestönkehityksen vaikutuksia eri puolilla Suomea ja tarkastellaan, miten lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet ja lapsivaikutusten arviointi otetaan huomioon palvelujen suunnittelussa niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. 

Tutkimushankkeessa neljä näkökulmaa väestönkehityksen vaikutuksiin: 

    1. Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen
    2. Kuntien strategiat ja tarpeet väestönmuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa
    3. Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seurantaan
    4. Lasten ja nuorten näkemykset

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI, apulaisprofessori Janne Varjo), Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan (professori Petri Virtanen) ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän tutkimusyhteisön (Diversity, multilingualism and social justice, professori Mirjam Kalland) muodostamana ryhmittymänä.  Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI osallistuu tutkimushankkeen yhteen osatutkimukseen. 

Tutkimushanke toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2020–2022 toteuttamaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaa Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa.

Yhteystiedot

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565