Itlassa aloittaa tammikuussa 2022 kolme uutta työntekijää: projektitutkijat Anni Kyösti väestökehityksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen tutkivassa hankkeessa ja Taru Lilja Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa sekä projektikoordinaattori Venla Ritola alueellisessa oppimisverkostossa.  

 

Anni Kyösti projektitutkijaksi

HM, väitöskirjatutkija Anni Kyösti on valittu projektitutkijaksi monitieteiseen tutkimushankkeeseen väestökehityksen vaikutuksista varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Syksyllä 2021 käynnistettyä tutkimushanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koordinoi Helsingin yliopisto. Kyösti on mukana hankkeen palveluverkkotutkimuksessa. Aikaisemmin Kyösti on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistossa ja muun muassa hankekoordinaattoria Inarin kunnassa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun.

Taru Lilja projektitutkijaksi

FM Taru Lilja aloittaa projektitutkijana Itlan kolmivuotisessa Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa. Liljan työkuvaan kuuluu erityisesti ohjelman laadullinen tutkimus sekä sidosryhmätyöskentely mukaan lukien lasten ja nuorten kanssa tehtävä yhteistyö. Aikaisemmin hän on toiminut projektitutkijana Hämeen ammattikorkeakoulussa ja tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2024 loppuun.

Venla Ritola projektikoordinaattoriksi

VTM, väitöskirjatutkija Venla Ritola aloittaa projektikoordinaattorina Itlan innovaatio-toimintalinjalla. Toimenkuvaan kuuluu keskeisesti Lapsuuden rakentajat alueellisen oppimisverkoston lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia kartoittavan SenseMaker®-pilottitutkimuksen koordinointi ja tutkimus sekä muut alueellisen oppimisverkoston koordinaatiotehtävät. Aikaisemmin sosiaalityöntekijänä ja tutkijana toiminut Ritola on projektikoordinaattorin sijaisena vuoden 2022 loppuun.

“Olemme säätiössä iloisia näistä uusista rekrytoinneista, koska ne vahvistavat tutkimusosaamistamme ja laajentavat tutkimusfokustamme kuntakentällä – erityisesti sivistystoimen sektorilla ja palveluihin liittyvien käyttäjäkokemusten alueella”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

 

       Anni Kyösti                                  Taru Lilja                              Venla Ritola

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396