Itla julkaisi huhtikuun alussa uuden Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun. Tällä kertaa teemana on lasten ja nuorten ääni päätöksenteossa.

Nyt halutaan nostaa esiin erityisesti niiden lasten ja nuorten ääntä, joita ei yleensä kuulla päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2018 julkaisemassa Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa -osallisuustutkimuksessa todetaan, että erityisesti monikulttuurisesta taustasta tulevat nuoret sekä liikunta- tai muun rajoitteen kanssa elävät lapset ja nuoret ovat nousseet esiin ryhminä, joiden ääntä ei kuulla päätöksenteossa.

– Lasten ja nuorten osallistumisesta ja vaikuttamistyöstä puhuttaessa saatetaan helposti ajatella, että lapset ja nuoret ovat yhtenäinen ryhmä, jolla on samat näkemykset ja mielipiteet. On tärkeää, että kaikilla lapsilla ja nuorilla kokemuksista ja elämäntilanteesta riippumatta on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja että eri ryhmien ääni kuuluu riittävästi lasten ja nuorten vaikuttamistyössä ja tulee huomioiduksi päätöksenteossa, kommentoi kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

Nyt etsitään innovatiivisia toimintamalleja ja –ideoita, mutta ideankin takaa pitää löytyä jo jonkinlainen konkreettinen suunnitelma.

– Tavoitteena on, että ideaa olisi jo jonkin verran kehitelty ja mahdollisesti kokeiltu käytännössä. Haluamme antaa mahdollisuuden nostaa esiin hyviä ideoita tai uusia innovaatioita, joiden vaikuttavuutta tuomaristo arvioi kilpailun arviointikriteerien mukaisesti, kertoo asiantuntija Mari Hirvonen.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki tahot, jotka työskentelevät lasten ja nuorten äänen kuulemisen esiin nostamiseksi päätöksenteossa. Tuomaristo arvioi toimintamalleja kriteerein, joihin kuuluvat muun muassa mallin vaikuttavuuden arviointi sekä sen sovellettavuus. Palkintona voittaja pääsee osallistumaan syksyllä 2020 alkavaan Adventure Clubin Impact Accelerator kiihdyttämöön, jossa mallia jatkokehitetään palvelumuotoilun keinoin paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Palkinnon arvo on yli 20 000 euroa.

Lue lisää kilpailusta ja hakuohjeista itla.fi/haastekilpailu.

 

Lisätiedot

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, puh. 050 917 7396

Asiantuntija Mari Hirvonen, mari.hirvonen@itla.fi, puh. 044 363 7276