Vuoden 2019 Lapsen oikeuksien foorumi ÄÄNI-tapahtuman teemana oli osaavat yhteisöt lapsen tukena. Sillä haluttiin korostaa peruspalveluiden ja lähiyhteisön roolia lapsen kasvun aikana. Suomessa liian suuri osuus lapsista ja nuorista päätyy lastensuojelun tai psykiatristen palveluiden piiriin. Sen sijaan he tarvitsisivat laadukasta tukea aikaisemmin, omissa kasvuympäristöissään.   

Osaavat yhteisöt lapsen tukena -julkilausumassa esitetään, että   

  1. Valtakunnallisella tasolla tulee jatkaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa hallinnonalat ylittävää kehittämistä, kehittää monialaista koulutusta, luoda näyttöön perustuvalle psykososiaaliselle tuelle kansalliset rakenteet ja lisätä lasten osallisuutta. 
  2. Tulee parantaa lasta odottavien perheiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisyä ja varmistaa vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteen varhainen tuki sekä turvata pari- ja perheterapian palvelut.  
  3. Matalan kynnyksen vanhempainryhmätoiminta tulee vakiinnuttaa.   

Teeman taustalla lapsen oikeuksien komitean päätelmät Suomelle  

ÄÄNI-tapahtuma nostaa esiin aiheita, joihin YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota. Tapahtumassa ja julkilausumassa keskitytään yhteen keskeiseen lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamaan huomautukseen. Se koskee erityisesti perheympäristöä ja sijaishuoltoa.* Viimeisimmissä, vuoden 2011 kommenteissa lapsen oikeuksien komitea esitti huolensa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten kasvuympäristöistä ja painotti, että Suomessa pitäisi lisätä ammattilaisten osaamista sekä panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin ja vanhemmuuden tukeen.   

Julkilausuma julkaistiin ÄÄNI-tapahtumassa 19.11. Hämeenlinnassa ja luovutettiin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikolle sekä kansanedustajille lapsen oikeuksien päivänä 20.11. 

Lue julkilausuma täältä.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien foorumi ÄÄNI19 -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Alli Paasikiven Säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Kirkkohallitus, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (STM & OKM), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori kirkko ry, Pelastakaa Lapset ja Suomen UNICEF.    

Lapsen oikeuksien foorumi 19.11.2019 Hämeenlinnassa: lapsenoikeuksienfoorumi.fi