Juuri julkaistun raportin mukaan perustilimalli helpottaisi palveluiden kohdentamista ja tarjoaisi nuorille paremman turvaverkon. 

Nykyinen sosiaaliturva ei vastaa tämän päivän haasteisiin. Suomalainen sosiaaliturva on monimutkainen. Etuuksia on paljon, ja niihin liittyvät perusteet ovat kansalaisille vieraita. Tiskiltä toiselle pomppiminen on turhauttavaa. Tieto ei myöskään kulje riittävästi viranomaisten välillä. On selvää, että sosiaaliturva täytyy uudistaa. 

“Sosiaaliturvan tarvitsee uuden alustan, jonka päälle voidaan rakentaa nykyistä läpinäkyvämpi ja kannustavampi turvaverkko. Esitämme uudeksi käyttöliittymäksi perustiliä. Perustilin ideana on se, että yksilöt ”vakuuttavat itsensä” riskien varalta elinkaaren yli”, sanoo Jussi Pyykkönen, yksi raportin kirjoittajista.    

Perustilillä ja osallistamistulolla positiivinen yhteisvaikutus 

Itlan tänään julkaisemassa raportissa esitellään perustilimalli, joka on sekä realistinen että tarpeeksi yksinkertainen, jotta se voidaan ottaa asteittain käyttöön verrattain lyhyelläkin aikavälillä. Nykypäivän teknologia mahdollistaa perustilin käyttöönoton 2020-luvulla. Perustilin läpinäkyvyyden ansiosta etuuksien oma hallinta yhdistettynä automatisointiin tekee kansalaisten henkilökohtaisesta elämänsuunnittelusta nykyistä selkeämpää. Oman elämän hallinta puolestaan lisää hyvinvoinnin kokemista. Perustilimallin osana esitellään osallistumistulo, jonka ideana on ottaa koppi niistä nuorista, jotka eivät ole kiinnittyneet työmarkkinoille.   

“Perustilillä on merkittävä potentiaali vaikuttaa nykyistä kestävämpiin koulutus- ja työpolkuihin. Parhaimmillaan perustili yhdistettynä osallistumistuloon vähentää syrjäytymisuhassa olevien määrää. Tällä olisi huomattava positiivinen vaikutus työllisyyteen sekä nuorten hyvinvointiin”, sanoo Pyykkönen.

Esitettyä mallia testattiin simuloimalla sen vaikutuksia suhteessa 2000-luvulla toteutuneisiin elinkaariin. Raportissa kirjoitetiin laskennallisesti historia uusiksi antamalla vuonna 1987 syntyneille perustili käyttöön ikävuosien 18‒28 ajaksi. Simuloinnin perusteella voidaan todeta, että perustili yhdistettynä osallistumistuloon olisi realistinen alusta sosiaaliturvalle. 

Perustiliin ja sen simulaatioihin voi tutustua myös verkkoartikkelissa osoitteessa perustilisimulaatio.fi.

Osa Manufactoring 4.0 -hanketta

Raportti ja verkkoartikkeli ovat osa teollisuuden automaatiota ja murrosta luotaavaa Manufacturing 4.0 -hanketta. Yksi hankkeen teemoista on Helsingin yliopiston ja professori Heikki Hiilamon johtama ”Sosiaalipolitiikan vastaukset”, johon tämä raportti sisältyy. Hanke saa rahoituksensa strategisen tutkimuksen neuvostolta ja on osa Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelmaa.

“Julkaisemme raportin Itlan raportit ja selvitykset -sarjassa, koska pidämme raportissa esitettyä perustiliajattelua erittäin mielenkiintoisena avauksena pohtia kokonaisvaltaisemmin nuorten elämää ja tilanteita varhaisilla työ- ja koulutuspoluilla, toteaa Itlan toimitusjohtaja”, professori Petri Virtanen 

Raportin ja sen taustalla olevan selvityksen ovat laatineet VTM Jussi Pyykkönen, YTM Topias Pyykkönen ja DI Pekka Pulli. J. Pyykkönen on vastannut kokonaisuuden koordinoinnista ja ollut päävastuussa kirjoittamisesta, T. Pyykkönen on vastannut simuloinnista ja analyyseista ja Pulli hankkeen visualisoinnista etenkin verkkoartikkelin osalta.  

Lataa raportti linkistä (PDF) Perustili – tie kannustavaan ja läpinäkyvään sosiaaliturvaan

 

Lisätietoja 

Jussi Pyykkönen, jussi.pyykkonen @ ptcs.fi, puh. 044 023 9149