Itla on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Itla toimii lasten hyväksi.

Lue Itlan suunnitelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

”Teemme Suomesta lapsille maailman parhaan paikan. Luotamme lapsen oikeuksien sopimukseen ja tieteellisesti tuotettuun tietoon. Lasten pitää saada oikeaa apua oikeaan aikaan.  Selvitämme lasten hyvinvointia ja  jaamme siitä ihmisille tietoa. Järjestämme koulutusta ja uudistamme palveluja.  Perheet voivat tulevaisuudessa paremmin työmme ansiosta.”

Petri Pohjonen, hallituksen puheenjohtaja 2019

Suunnitelman ydin

Yhteistyöllä tuloksia

Kutsumme yhteen ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät, jotka vaikuttavat lasten hyvinvointiin.

Luotamme tutkittuun tietoon ja teemme yhteistyötä muiden maiden kanssa.

Olemme riippumattomia ja toimimme eduskunnan alaisena.

Hyvinvoivat lapset tavoitteena

Lasten paras tulee ottaa huomioon kaikissa asioissa.

Lapsista ja perheistä täytyy pitää huolta missä tahansa he asuvat.

Kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet kehittyä.

Lapsille annetaan apua oikeaan aikaan.

Luotamme YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja tutkimustietoon.

Näin toimimme

 • Teemme kokeiluja ja ohjelmia, jotka parantavat lapsiperheiden hyvinvointia.
 • Keräämme ideoita uusista toimintatavoista.
 • Järjestämme koulutusta lapsia koskevien päätösten tekijöille.

Näitä periaatteita noudatamme

 • Lapsen oikeuksien sopimus ohjaa meitä.
 • Haluamme toimia oikein ja kohtelemme kaikkia samalla tavalla.
 • Kokoamme yhteen lasten hyvinvoinnin asiantuntijat ja tuemme heidän yhteistyötään.
 • Tutkimus auttaa meitä ymmärtämään lasten ja perheiden oloja.
 • Toimintamme pitää olla tuloksellista.
 • Päätämme itse omista asioistamme emmekä anna ulkopuolisten vaikuttaa päätöksiimme.
 • Teemme yhteistyötä muiden maiden kanssa.
 • Kuuntelemme ja toimimme yhdessä muiden kanssa.
 • Haluamme uudistaa ja olla kehittämisen kärjessä.
 • Säätiön varat sijoitetaan huolellisesti toiminnan turvaamiseksi.

Käytännön toimia

Tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista

 • Arvioimme lapsiin ja perheisiin liittyvää työtä. Jaamme suosituksia ja levitämme hyviä toimintatapoja koulutuksen ja tutkimuksen keinoin.
 • Välitämme lasten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietoa eri kanavissa.
 • Perustamme lahjoitusprofessuurin vuosiksi 2020–2022.
 • Levitämme tutkimustietoa kouluttamalla alan ammattilaisia. Tätä varten rakennetaan ”Näyttöakatemia” vuoden 2021 kevääseen mennessä. Mukana ovat ministeriöt, virastot ja koulutusten tuottajat. Säätiö koordinoi, ohjaa ja rahoittaa Näyttöakatemiaa.

Uusia ideoita

 • Etsimme uusia ideoita ja vahvistamme niitä tutkimuksen avulla.
 • Järjestämme vuosittain ideakilpailun lapsiperheiden palveluista.
 • Rakennamme verkoston, joka ennakoi lasten ja perheiden hyvinvointia.
 • Aloitamme hyvinvointia parantavia kokeiluja.

Lasten hyvinvointia edistävä johtamiskoulutus

 • Järjestämme päättäjille koulutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia. Rakennamme koulutuksella yhteistä näkemystä lasten hyvinvoinnin kysymyksistä.
 • Toteutamme pitkän koulutusohjelman päätöksentekijöille vuosina 2020–2022.
 • Vuosina 2021–2022 järjestämme 1–2 koulutusta, joilla kehitetään lapsipolitiikan johtamista tulevaisuutta varten. 

Viestintä

 • Viestintä tekee näkyväksi säätiön toiminta-ajatuksen, periaatteet ja käytännön toimet.
 • Viestimme monipuolisesti eri kanavissa. Lisäämme erityisesti sosiaalisen median käyttöä.

Suunnitelma on hyväksytty säätiön hallituksessa 25.9.2019.

Selkosuomi: Riitta Suominen