Vuoden 2021 haastekilpailun teemana oli korona-ajan digiratkaisut, jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. Haastekilpailun voittanutta Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-mobiilisovellusta käytetään uusperheiden hyvinvointia edistävässä valmennuksessa.

StepApp-sovellus pyrkii vahvistamaan ja lisäämään perheiden toimivuutta esimerkiksi pelien ja harjoitusten kautta sekä antamalla lisää tietoa uusperhe-elämään liittyvistä teemoista. Sovellusta voivat käyttää uusperheen aikuiset ja kouluikäiset lapset. Lisäksi sovellus auttaa vahvistamaan perheiden vuorovaikutustaitoja, arjen hallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

”Perheiden monimuotoisuuden ymmärtäminen palvelujärjestelmissä sekä hyvinvointipalveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeet, esteettömyys ja helppokäyttöisyys edellä vähentävät perheiden riskitekijöiden kasautumista”, kommentoi Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.

Vuonna 2022 StepApp-toiminta on käytössä 17 kunnassa Pirkanmaan, Keski-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Kunniamaininta Nuorten turvatalojendigiperhetyön projektille

Lapsuuden rakentajat haastekilpailun kunniamaininnan sai Suomen Punaisen ristin Nuorten turvatalot digiperhetyön projektilla, jossa tuetaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjensä osallisuutta digitaalisesti.

Lapsuuden rakentajat haastekilpailu 2021 järjestettiin yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n digisosiaalityön hankkeen kanssa.

Takaisin vuosikertomukseen 2021