Under våren och hösten 2021 anordnade Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Itla samt Ekonomi och ungdom TAT goda dialoger i anknytning till temat Bra jobbat! och ett online-evenemang. Ungdomar och deras tankar om framtiden och arbetslivet var i centrum för både dialogerna och evenemanget.

Över 60 personer deltog i evenemanget och cirka 30 personer deltog i förhandsdialogerna. Helheten av program kulminerade i ett ungdomsevenemang under temat Bra jobbat! den 30 september 2021. Ungdomar, forskare, yrkesverksamma, beslutsfattare och representanter för näringslivet diskuterade framtiden och arbetslivet tillsammans, samt hur man bättre kan stödja ungdomars välbefinnande och engagemang i arbetslivet.

Mer än 860 åskådare deltog i evenemanget, och på dagen för evenemanget nådde Twitter-taggen #HyvääTyötäNuori som bäst 3: e plats på finska Twitter. Popularitet visar att unga människor, arbete och framtid samt ett arbete för dessa målsättningar är meningsfulla och inspirerande.

De viktigaste idéerna för online evenemanget samlades i ett fempunktsmanifest för gott arbete och framtiden:

  1. Varje ung person bör ha möjligheten att bygga ett liv som överensstämmer med individens personliga uppfattningar och stil.
  2. Ungdomars styrkor och möjligheter ska göras synliga
  3. Låt ungdomar påverka i frågor som rör dem
  4. Omsorg om arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet
  5. Den första arbetslivserfarenheten ska vara en positiv upplevelse för varje ung person

Manifestet riktar sig till utbildningsinstitutioner, arbetsplatser och experter som arbetar med ungdomar. Varje ung person förtjänar att få stöd för att bygga sin egen individuella väg!

Manifestet på finska för gott arbete och framtiden

Tillbaka till årsberättelse