På vår webbplats används kakor bland annat för statistikföring och för att förbättra användarupplevelsen.

Intressentgruppsregister för Självständighetsjubileets barnstiftelse

1. Personuppgiftsansvarig

Självständighetsjubileets barnstiftelse sr (Itla)

Porkkalagatan 24

00180 Helsingfors

info(at)itla.fi

2. Kontaktperson i registerärenden

Kirsi Campello eller Tilda Hopia

Porkkalagatan 24

00180 Helsingfors

fornamn.efternamn@itla.fi

Telefon: 040 630 133, 040 689 8188

3. Registrets namn

Intressentgruppsregister för Självständighetsjubileets barnstiftelse

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i intressentgruppsregistret behandlas för att sköta samarbetet med intressentgrupper, ärendehantering, kommunikation, marknadsföring, sändning av nyhetsbrev samt andra åtgärder som handlar om att sköta och utveckla relationen till intressentgrupperna. Dessutom kan uppgifterna komma att behandlas för uppföljning och statistiska ändamål. Kommunikationen kan komma att genomföras elektroniskt och riktat.

5. Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter om de registrerade:

förnamn och efternamn

titel/befattning

organisation

e-postadress

telefonnummer

adress

Skype-ID

medlem på sändningslistan för nyhetsbrevet

eventuella grupperingsuppgifter

datumet och grunden för tillägg av personuppgifter

Personuppgifterna lagras tills vidare eller tills personen själv vill lämna listan.

6. Regelmässiga datakällor

Uppgifter som lagras i registret fås i första hand från den registrerade själv eller från en representant för den registrerades organisation under samarbetet, i samband med prenumeration av nyhetsbrevet, deltagande i en utlottning eller tävling samt på grundval av personens befattning eller arbetsuppgifter.

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte regelmässigt ut till utomstående.

För att sköta samarbetet med intressentgrupperna kan Itla lämna ut uppgifter från registret till aktörer som Itla tecknat ett samarbets- eller samutvecklingsavtal med när det finns en grund för utlämningen, till exempel att man arrangerar ett gemensamt evenemang.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Itla överför inga uppgifter utanför EU eller EES. Inom de tjänster som Itla använder sig av kan uppgifter dock komma att överföras utanför EU eller EES, men endast i tjänster vars dataskydd garanterat håller en nivå som motsvarar den europeiska dataskyddsförordningen när uppgifter flyttas i den globala infrastrukturen (till exempel Google, MailChimp, SurveyMonkey).

9.Principerna för skyddet av registret

Registret lagras elektroniskt i system som är skyddade med lämpliga tekniska metoder, som brandväggar. Intressentgruppsregistret används endast av de av Itlas medarbetare som behöver uppgifterna för att sköta sitt arbete. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Personalen har förbundit sig att behandla personuppgifterna konfidentiellt och endast på ett sätt som är förenligt med ändamålet. Manuellt material lagras inlåst. Uppgifterna lagras i regel endast elektroniskt, om manuell lagring inte är nödvändigt till exempel för arkivering.

10. Rätten att granska och rätta uppgifter samt förbjuda behandling

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv i Itlas intressentgruppsregister. Begäran om granskning ska skickas skriftligt och undertecknad via e-post eller per brev till den personuppgiftsansvariges kontaktperson i registerärenden. Den registrerade har rätt att kräva att få felaktiga uppgifter rättade genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta. Begäranden om granskning osv. kan skickas till info@itla.fi eller Självständighetsjubileets barnstiftelse, Porkkalagatan 24, 00180 Helsingfors.