The First 1 000 days in Nordic Countries, dvs. De första 1000 dagarna i Norden -projektet undersöker hur man kan främja psykisk hälsa inom hälso- och sjukvården under graviditeten, stödja upprättandet av en säker anknytningsrelation inom vården av spädbarn och småbarn, definiera riskfaktorer och stödja psykiskt välbefinnande inom daghem och förskola. I Finland samordnar stiftelsen, i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Finlands andel av det nordiska projektet.

År 2021 publicerades en översyn av effektiviteten av psykosociala interventioner och psykologiska tester: Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence.

Syftet med granskningen var att lyfta fram utvärderingsdata om psykosociala interventioner och psykologiska tester i de nordiska länderna riktade mot fostertid eller de två första åren av barnets ålder. Granskningen visade att ”knappast något alls kan sägas om hur effektiva psykosociala tjänsterna är för finländska barn och familjer”. Det är därför viktigt att forskningsarbetet intensifieras i de nordiska länderna, vars bevis kan stödja de nordiska barnens och familjernas välbefinnande som äldre forskaren Marjo Kurki skrev i en artikel publicerad vid MustRead Academy i december.

Under 2022 kommer projektets policyrekommendationer att publiceras som en separat rapport – The First 1 000 Days in the Nordic Countries: Policyrekommendationer.

Tillbaka till årsberättelse