Jussi Ketonen, utvecklingschef för Lauste Familjerehabiliteringscentret, startade Itlas ledarskapsutbildning Barndomens byggare redan i början av 2020. Kursen berikade Ketonens eget nätverk och fick honom att se på hans egna vanor och uppfattningar på ett nytt sätt.

Hela 22 chefer från olika branscher slutförde Iltas ledarskapsutbildning Barndomens byggare. Utbildningen består av sex moduler och mellanuppgifter för att stärka den systematiska förståelsen för ledarskaps- och välbefinnandefrågor, för att utveckla hanteringen av människocentrerade organisationer och serviceverksamhet samt för att främja en mångsidig och effektiv användning av information och inkludering av barn och familjer.

Bland deltagarna fanns beslutsfattare, ledare och påverkare i barns välbefinnandefrågor. Jussi Ketonen säger att olika människors engagemang var en rikedom för utbildning.

”Ledarskapsfenomenet är ganska universellt. Vi överväger samma typ av frågor, oavsett vilken typ av proffs vi är. Jag har alltid känt att ju bredare och mer mångsidig gruppen är, desto rikare är diskussionen”, säger Ketonen.

“Genom att titta på andras goda erfarenheter och utvecklingar lär man sig också mycket i relation till sitt eget arbete. Det är intressant att höra människor i olika branscher och organisationer berätta om sitt arbete och tänka på vad samma fenomen betyder i sin egen arbetsmiljö.”

Ketonen har arbetat i expert- och utvecklingspositioner inom barnskydd i nästan 20 år. Ledarskapsutbildningen har gett nya perspektiv på att se sitt eget område.

”Barnskyddet innebär mycket lagstiftning och ramvillkor som definierar verksamheten. Men för att utveckla tjänsterna och uppnå en påverkan på välbefinnandet var det viktigt att se närmare på hur vi även inom barnskyddet kunde uppnå mer samskapande och införa ett tjänstetänkande som baserar sig på en utveckling av olika ekosystem. Vi behöver nya typer av operativa strukturer och tjänsteinnovationer som kan användas för att förändra hela branschen.”

Ketonen säger att han medvetet letar efter situationer där han kan tänka på frågor relaterade till sitt eget arbete och yrke sett ur ett bredare perspektiv. Det tjänar inte till något att gräva ner sig i en grop, eftersom kopplingarna till olika industrier och tjänster erbjuder en möjlighet till lärande och utveckling. Detsamma gäller professionella relationer mellan personer.

Den första kursen av skolningen drog ut med två år, även om dess ursprungliga längd var 10 månader. Enligt Ketonen var detta inte bra för inlärningsprocessen.

“Det hade varit kul att ses mer live, för förutom själva utbildningen är även diskussionerna vid andra tillfällen viktiga och användbara. Det är dessa fria diskussioner som ofta ger upphov till goda idéer och reflektioner”, säger Ketonen.

“Å andra sidan har coronaviruset också bidragit till vårt arbete på ett positivt sätt, eftersom vi har löst mycket aktuella problem kring det och varit tvungna att leta efter nya insynsvinklar.”

Ketonen berömmer ledningsutbildningen för sin kunskapsbaserade karaktär och för det faktum att fenomen och hantering granskades från olika perspektiv, ledda av olika experter. Trots coronaviruset kunde gruppen under några tillfällen bekanta sig med barncentrerade tjänster på plats och observera de aktiviteter som driver en framgångsrik kundupplevelse.

“Under utbildningen har jag kunnat lära känna ett stort antal personer som redan är bekanta för mig, reflektera över vad jag tycker är viktigt i mitt eget arbete och spegla mitt eget perspektiv mot ett bredare sammanhang.”

Tillbaka till årsberättelse