Temat för utmaningstävlingen år 2021 var digitala lösningar under coronaperioden, som har visat sig vara viktiga i arbetet med barnfamiljer. StepApp-mobilapplikationen som utvecklats av Nyfamiljerna i Finland rf, som vann utmaningstävlingen, används i coaching som främjar välbefinnande inom nyfamiljer.

StepApp-appen syftar till att stärka och öka funktionaliteten hos familjer genom till exempel spel och övningar, och genom att ge mer information om teman relaterade till nyfamiljeliv. Appen är riktad till vuxna samt barn i skolåldern i en nyfamilj. Dessutom bidrar appen till att stärka familjers interaktionsförmåga, hantering av vardagen och problemlösningsförmåga.

”Att förstå mångfalden av familjer i servicesystem och att utveckla välfärdstjänster med beaktande för kundernas behov, tillgänglighet och användarvänlighet minskar ackumuleringen av riskfaktorer för familjer”, säger Kirsi Heikinheimo, verkställande direktör för Nyfamiljerna i Finland rf.

År 2022 kommer StepApp att användas i 17 kommuner i Birkaland, Centrala Nyland och Egentliga Finland.

Hedersutmärkelse år De ungas skyddshus för digitalt familjearbetsprojekt

Utmaningstävlingen Barndomens byggare hedrade Finlands Röda kors för ett digitalt familjearbetsprojekt som stöder ungdomar och digital inkludering i lokalsamhället.

Utmaningstävlingen Barndomens byggare arrangerades år 2021 tillsammans med Rädda Barnen rf:s projekt för digisocialarbete.

 

Tillbaka till årsberättelse