Delegation

Enligt stiftelsens stadgar har Itlas delegation till uppgift att följa upp, stödja och främja stiftelsens verksamhet. Som en lagstadgad uppgift ger delegationen årligen riksdagens talmanskonferens en berättelse över stiftelsens verksamhet. Vidare väljer delegationen ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen och den har även rätt att avskeda ledamöter och ersättare under pågående mandattid. Stiftelsens stadgar kan ändras och stiftelsen upplösas bara om en majoritet inom delegationen beslutar det.

Riksdagen väljer inom sig medlemmar till delegationen. Itlas första delegation valdes vid riksdagens plenum 23.2.2018 och den sammanträdde första gången 21.3.2018.

Itlas andra delegation valdes i riksdagens plenum tisdagen den 18 juni 2019. Delegationens ordförande är Mirka Soinikoski (gröna) och vice ordförande Eeva-Johanna Eloranta (sd).

Delegationen sammanträder två gånger om året.

Delegationens sammansättning 18.6.2019–

Medlemmar

Eeva-Johanna Eloranta (sd.), vice ordförande
Riitta Mäkinen (sd.)
Ari Koponen (sannf.)
Sanna Antikainen (sannf.)
Anna-Kaisa Ikonen (saml.)
Ville Kaunisto (saml.)
Hilkka Kemppi (c.)
Mirka Soinikoski (gröna), ordförande
Pia Lohikoski (vf.)

Suppleanter

Kimmo Kiljunen (sd.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Juha Mäenpää (sannf.)
Sheikki Laakso (sannf.)
Terhi Koulumies (saml.)
Pekka Aittakumpu (c.)
Pasi Kivisaari (c.)
Noora Koponen (gröna)
Mikko Ollikainen (sfp.)