Kapitalförvaltningskommitté

Syftet med kapitalförvaltning är att trygga en verksamhet som följer stiftelsens stadgar nu och i framtiden. Itla har en kapitalförvaltningskommitté som svarar för att stiftelsens kapitalförvaltning följer stiftelselagen och god stiftelsesed – planmässig, säker, inkomstgivande, eftertänksam och långsiktig.

Mikko Mikkola, Tuomas Kurttila, Sami Yläoutinen och Annika Ekman är delegationens medlemmar från Itlas styrelse.