Styrelse

Itlas styrelse har till uppgift att slå fast stiftelsens strategi och verksamhetspolitiska riktlinjer. Styrelsens sammanträder 6–8 gånger om året. Tuomas Kurttila, verksamhetsledare vid Helsingin ensikoti ry, är styrelsens ordförande och Helsingfors stads biträdande borgmästare Sanna Vesikansa är vice ordförande.

Ordinarie medlemmar

Ordförande: Tuomas Kurttila, verksamhetsledare, Helsingin ensikoti ry
Vice ordförande: Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Maria Kaisa Aula, ordförande, Befolkningsförbundet; statssekreterare, finansministeriet
Petri Pohjonen, generaldirektör, Invalidförbundet
Mirjam Kalland, professor i småbarnsfostran, Helsingfors universitet; ordförande, Mannerheims Barnskyddsförbund
Riitta Särkelä, verksamhetsledare, Förbundet för mödra- och skyddshem
Terhi Päivärinta, direktör (utbildning och kultur), Kommunförbundet

suppleanter

Johanna Laisaari, projektchef, statsrådets kansli
Mikko Mäkelä, direktör för småbarnspedagogik, Träskända stad
Hanna Heinonen, verksamhetsledare, Centralförbundet för Barnskydd
Arto Willman, välfärdschef, Uleåborgs stad
Jorma Komulainen, barnläkare, chefredaktör för God medicinsk praxis-redaktionen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Mikko Mikkola, verkställande direktör, Juho Vainion Säätiö; ombudsman, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Tuire Santamäki-Vuori, direktör för välfärdsavdelningen, Institutet för hälsa och välfärd