Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet gör konsensusbeslut om klassificering av arbetsmetoder utifrån den vetenskapliga chefredaktörens förslag. I utvärderingsarbetet betonas objektivitet och opartiskhet. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet representerar övergripande vetenskapsområden som har en nära anknytning till stöd för barn och familjer.

 

MEDLEMMAR

Kristian Wahlbeck, MD, forskningsprofessor, THL; Utvecklingsdirektör, Psykisk Hälsa Finland rf

Eeva Aronen, MD, professor i barnpsykiatri, Helsingfors universitet; överläkare, HUCS, barnpsykiatri

Mirjam Kalland, PeD, professor i småbarnsfostran, Helsingfors universitet

Jorma Komulainen, MD, docent; Chefredaktör, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Raija-Leena Punamäki, FD, EK, professor i psykologi, Tammerfors universitet

Marja Holmila, PD, forskningsprofessor, emerita, THL

Nina Sajaniemi, FD, professor i småbarnspedagogik, Östra Finlands universitet

Taina Laajasalo, PsD, docent i psykologi, Helsingfors universitet; Ledande expert, THL

Heikki Hiilamo, PD, FD, forskningsprofessor, THL

Kirsi Peltonen, PsD, docent i mental hälsa och psykologi, Tammerfors universitet; Universitetslektor, Tammerfors universitet

Kirsimarja Raitasalo, SVD, docent i socialpsykologi, Östra Finlands universitet; Specialforskare, THL

Klaus Ranta, MD, PsM, docent; Linjechef, HUS