Avoin työpaikka: tieteellinen päätoimittaja/Vetenskaplig chefredaktör

 

Itla hakee tieteellistä päätoimittajaa

(på svenska nedan)

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä on avoinna tieteellisen päätoimittajan tehtävä. Tieteellinen päätoimittaja vastaa Itlan Kasvun tuki -tietolähteen kehittämisestä, toimittamisesta ja sisällöstä yhdessä muun toimitustyöhön osallistuvan henkilöstön kanssa. Päätoimittaja vastaa lasten kasvun tueksi tarkoitettujen menetelmien arvioinnista ja toimii Tieteellisen neuvoston sihteerinä.

Lisäksi päätoimittaja edustaa Itlaa erilaisissa julkisissa yhteyksissä, koordinoi yliopisto- ja tutkimusorganisaatioyhteistyötä ja vastaa pohjoismaisesta verkostoyhteistyöstä. Itlan viestinnän sisällöt eri kohderyhmien kanssa pohjautuvat tieteelliseen tietoon, jonka arvioinnista ja tuottamisesta tieteellinen toimitus osaltaan vastaa yhdessä Itlan viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänkuvaan voi sisältyä myös esihenkilötehtäviä.

 

Itla on nopeasti kehittyvä, kasvava ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä. Hakijalta edellytetään joustavuutta, valmiutta toteuttaa organisaation uusia painotuksia ja viedä Itlan strategiaa eteenpäin yhdessä muun henkilöstön kanssa.

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää

-tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta (esimerkiksi psykologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, lääketiede) sekä vahvaa osaamista ja ymmärrystä lapsen kehityksestä, erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueista

-tutkimusmenetelmien, erityisesti interventiotutkimuksissa käytettyjen menetelmien vahvaa tuntemusta

-kykyä tieteellisten tutkimustulosten yleistajuistamiseen niin kirjallisesti kuin suullisestikin

-esiintymistaitoa

-erinomaista englannin kielen taitoa, muu kielitaito, erityisesti pohjoismaisten kielten taito, katsotaan eduksi

-palvelujärjestelmän tuntemus ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen katsotaan myös eduksi.

 

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.:lle osoitetut hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa osoitteeseen taina.laajasalo @ itla.fi viimeistään 22.11.2018 klo 16 mennessä. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Hakemus tieteelliseksi päätoimittajaksi”.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo, puh. 044 022 0046 ja kehitysjohtaja, säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280.

 

Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

 

Itla on itsenäinen säätiö, jota johtaa hallitus. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa. Eduskunta lahjoitti Itlalle 2017 satavuotisjuhlapäätöksellä 50 miljoonan euron pääoman. Toiminta rahoitetaan pääasiassa pääoman tuotolla.   

 

Itla – Siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille 


Vetenskaplig chefredaktör

 

Vi lediganslår uppgiften som vetenskaplig chefredaktör vid Självständighetsjubileets barnstiftelse. Den vetenskapliga chefredaktören ansvarar tillsammans med den övriga personalen som deltar i redaktionsarbetet för utveckling, redigering och innehåll av Itlas informationskälla Tidig insats (Kasvun tuki).  Chefredaktören ansvarar för utvärderingen av de metoder som är avsedda att stödja en bra uppväxt för barn och är också sekreterare för det Vetenskapliga rådet.

Dessutom representerar chefredaktören Itla i olika offentliga sammanhang, samordnar universitets- och forskningsinstitutssamarbetet och ansvarar för det nordiska nätverkssamarbetet. Innehållet av Itlas kommunikation mot olika målgrupper baserar sig på vetenskaplig kunskap. För utvärderingen och produktionen av denna ansvarar i sin tur den vetenskapliga redaktionen i samarbete med Itlas kommunikationsexperter. Arbetet kan också omfatta chefsuppgifter.

Itla är en aktör inom barn- och familjepolitik som utvecklas, växer och internationaliseras i snabb takt. Av sökanden förutsätter vi flexibilitet, förmåga att förverkliga organisationens nya satsningar och utveckla Itlas strategi tillsammans med den övriga personalen.

 

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften förutsätts

-doktorsexamen inom lämpligt område (till exempel psykologi, socialpsykologi, pedagogik, medicin) och utmärkt kunnande kring och förståelse för barnets utveckling, särskilt psykisk och social utveckling

-utmärkt kunnande i forskningsmetoder, särskilt metoder som används i interventionsforskning

-förmåga att popularisera vetenskapliga forskningsresultat såväl skriftligt som muntligt

-förmåga att uppträda

-utmärkta kunskaper i engelska, övriga språkkunskaper särskilt i nordiska språk räknas som merit

-kännedom om servicesystemet och intresse för samhällspåverkan räknas också som merit.

 

Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi strävar efter att besätta posten så fort som möjligt.

 

Ansökningar riktade till Itla jämte löneanspråk ska skickas till taina.laajasalo@itla.fi senast 22.11.2018 kl. 16. Skriv som rubrik i e-postmeddelandet ”Ansökan till vetenskaplig chefredaktör”.

 

Ytterligare information om uppgiften ger vetenskapliga chefredaktören Taina Laajasalo, tfn 044 022 0046 och utvecklingsdirektören, stiftelsens ombudsman Petra Kouvonen, tfn 041 455 2280.

 

Itla har som mål att främja och stödja välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer bosatta i Finland, likaså att främja deras ställning och en god framtid. Stiftelsen kan också främja och stödja föräldraskap och barns uppväxtförhållanden och fostran.

 

Itla är en självständig stiftelse som leds av en styrelse. En delegation bestående av riksdagsledamöter följer, stöder och främjar stiftelsens verksamhet. År 2017 donerade riksdagen med ett hundraårsbeslut ett kapital på 50 miljoner euro till Itla. Verksamheten finansieras främst med avkastningen på kapitalet.

 

Itla – bygger broar mellan forskning, praxis och beslutsfattande