Järjestämme yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kolme työpajaa, joissa valmistellaan Suomen toimenpide-ehdotukset pohjoismaisen The First 1000 Days in the Nordic Countries –hankkeen yhteiseen politiikkasuositukseen. 

Mitä? PohjoismaisenThe First 1000 Days in the Nordic Countries yhteistyöhankkeen työpajat, joissa käydään läpi aiemmin julkaistun raportin tuloksia. Työpajoissa laaditaan yhdessä toimenpide-ehdotuksia, jotka toimivat politiikkasuosituksien pohjana, joilla voidaan kehittää lasten ja perheiden palveluita tukemaan entistä paremmin lapsen kehitystä ja kasvua varhaisten vuosien aikana.  

Hankkeessa on selvitetty, miten raskaana olevien ja vauvaperheiden mielenterveyttä tuetaan, miten riskitekijöitä tunnistetaan ja miten niihin vastataan terveydenhuollossa ja muissa perheiden palveluissa. Lisäksi on selvitetty, kuinka mielenterveyttä ja hyvinvointia tuetaan varhaiskasvatuksessa meillä ja muissa Pohjoismaissa.

Lue lisää hankkeesta.

Osallistuminen työpajaan edellyttää perehtymistä raporttiin ja käsiteltävän teeman lukuihin sekä vertailuosioon.

The First 1000 Days in the Nordic Countries -raportti

Milloin? Työpajat järjestetään toukokuussa 2021. 

Jokaiseen työpajaan on rajoitettu määrä paikkoja. Työpajoihin on lisäksi kutsuttu palvelujen käyttäjien eli asiakasperheiden edustajia, lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisia ja johtoa sekä tutkijoita ja kehittäjiä. Työpajojen pääkieli on suomi.

Työpaja 1

  • Perjantaina 7.5. klo 9–13 Hyvinvoinnin edistäminen pienten lasten varhaiskasvatuksessa ja perhevapaiden aikana
  • Raportin luvut, jotka tulee lukea etukäteen: s. 52-56 + vertailuosio, s. 137–154
  • Ilmoittaudu mukaan    

Työpaja 2

  • Tiistaina 11.5. klo 9–13Turvallisen kiintymyssuhteen tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen lasten ja perheiden palveluissa   
  • Raportin luvut, jotka tulee lukea etukäteen: s. 42-51 + vertailuosio, s. 137–154
  • Ilmoittaudu mukaan

Työpaja 3

  • Perjantaina 21.5. klo 9–13 Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen raskaudenaikaisissa palveluissa    
  • Raportin luvut, jotka tulee lukea etukäteen: s. 33-42 + vertailuosio, s. 137–154
  • Ilmoittaudu mukaan

Toivotamme Sinut, lapsi- ja perhepalveluiden asiakasperheiden edustaja, ammattilainen, esihenkilö, tutkija tai kehittäjä tervetulleeksi mukaan vaikuttamaan kansallisiin toimenpide-ehdotuksiin, jotka koskevat lapsen tuhannen ensimmäisen päivän aikana tarjottavia palveluita!

Ajankohta
Ajankohta07.05.2021 21.05.2021
Kellonaika09:00 13:00
Paikka
Paikka
Katso kartalta