Pohjoismaisella selvityksellä lisää tietoa vauvojen ja pikkulasten sekä heidän perheidensä mielenterveyden edistämisestä

The First 1000 days in Nordic Countries, Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -yhteistyöhankkeessa selvitetään, miten Pohjoismaissa edistetään mielenterveyttä raskauden aikaisessa terveydenhuollossa, tuetaan turvallisen kiintymissuhteen muodostamista vauva- ja pikkulapsien terveydenhuollossa, identifioidaan riskitekijöitä ja vastataan niihin sekä tuetaan henkistä hyvinvointia päivähoidossa ja esikoulussa. Hankkeessa vahvistetaan pohjoismaista tietopohjaa vauvojen ja pikkulasten mielenterveyden edistämiseen liittyen.

Hankkeessa on tarkoitus myös paikallistaa ja arvioida yhteistyössä norjalaisen Ungsinnin kanssa näyttöön perustuvia menetelmiä raskauden aikaisten mielenterveyshäiriöiden hoidon tehostamiseksi.

Vuonna 2021 julkaistaan suositukset pohjoismaisille hallituksille siitä, miten jokaiselle lapselle voidaan parhaiten turvata paras mahdollinen elämän alku ja miten voidaan tukea pienten lasten tervettä emotionaalista kehitystä. Hanketta johtaa Islanti (Directorate of Health in Iceland). Suomesta hankkeessa on mukana Itla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muut mukana olevat tahot ovat Tanska (Sundhedsstyrelsen), Ruotsi (Folkhälsomyndigheten) ja Norja (Helsedirektoratet ja RBUP Sur & Øst). 

Julkaisut

Pohjoismainen tilanneanalyysi on julkaistu vuoden 2020 lopussa ja löytyy verkosta: The First 1000 Days in the Nordic Countries: A Situation Analysis

Kesäkuussa 2021 julkaistiin systemaattinen katsaus, jossa arvioitiin Pohjoismaissa käytössä olevien, alle 2-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen suunnattujen psykososiaalisten interventioiden ja psykologisien testien vaikuttavuutta: The First 1000 Days in the Nordic Countries: Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence