Uutiset>Uutiset
20.12.2023

Uusia kasvoja Itlaan

Janina Lehti on aloittanut hallintoassistenttina Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi Kasvun tuki KI -hankkeessa, Päivi Uro Kasvun tuen KI -hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa, Johanna Lindberg-Naulapää on Itlan uusi tiedeviestinnän asiantuntija ja Heidi Tilander on aloittanut koulutus- ja ohjelmakoordinaattorina.

Janina Lehti hallintoassistentiksi

Janina Lehti on aloittanut hallintoassistenttina Kansallinen implementointi lasten ja nuorten kasvun tueksi Kasvun tuki KI -hankkeessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu kokousten aikatauluttaminen, tila- ja matkavarausten teko, erilaisten tapahtumien koordinointi sekä muut hallinnolliset tehtävät, jotka tukevat hankkeen etenemistä. Lehdellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja hän on lukenut pääaineena markkinointia ja viestintää. Janina on aiemmin työskennellyt asiakaspalvelutehtävien parissa, viimeisimpänä muun muassa asiakasvastaavana palvelualan yrityksessä.

Päivi Uro asiantuntijaksi

Päivi Uro on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuen KI -hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen oppimisympäristöissä -koulutusten tuottamisen sekä mielenterveyden kolmiportaisen mallin kehittäminen. Urolla on kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Hän on aiemmin työskennellyt 20 vuotta alakoulussa luokanopettajana sekä erityisluokanopettajana ja neuropsykiatrisena valmentajana.

Johanna Lindberg-Naulapää tiedeviestinnän asiantuntijaksi

VTM Johanna Lindberg-Naulapää on aloittanut Itlan uutena tiedeviestinnän asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu sisältöjen tuottaminen Itlan ja sen aihepiirin tutkimuksista ja selvityksistä sekä Itlan tiedeviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittäminen, suunnittelu ja toteutus. Johannan työpanoksesta 50 prosenttia kohdistuu Kasvun tuen viestintään ja lisäksi hän osallistuu Itlan muihin viestintätehtäviin.

Johanna on aiemmin työskennellyt viestintäpäällikkönä Aivosäätiössä, joka tukee suomalaista aivotutkimusta lahjoitusvaroin, tavoitteena uusien hoitokeinojen löytäminen aivosairauksiin. Aivosäätiössä hänen tehtävänään oli säätiön viestinnän kehittäminen ja toteutus, aivotutkimuksen saavutuksista sekä aivosairauksien yksilöille ja yhteiskunnalle tuomista haasteista viestiminen sekä Aivosäätiön varainhankinnan edistäminen. Ennen Aivosäätiötä Lindberg-Naulapää on työskennellyt viestintäkonsulttina eri viestintätoimistoissa, alueena etenkin julkishallinnon viestintä.

Heidi Tilander koulutus- ja ohjelmakoordinaattoriksi

Heidi Tilander on aloittanut koulutus- ja ohjelmakoordinaattorina. Tilander koordinoi Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia ja lisäksi hoitaa YOUNG- ja PANDEMICS-ohjelmien käytännön järjestelyjä. Tilander on työskennellyt aikaisemmin asianajotoimistossa, jossa hänen tehtäviinsä kuului muun muassa erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. Hän on koulutukseltaan matkailualan restonomi (AMK) ja suuntautui opinnoissaan tapahtumatuotantoon.

Janina Lehti

Hallintoassistentti

Administrative Assistant

040 548 7257
Päivi Uro

Asiantuntija

Specialist

040 531 1428
Johanna Lindberg-Naulapää

Tiedeviestinnän asiantuntija

Science Communication Specialist

050 514 7425
Heidi Tilander

Koulutus- ja ohjelmakoordinaattori

Training and Programme Coordinator

044 312 0695

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys