Itlassa on aloittanut kevään aikana neljä uutta asiantuntijaa: Miia Ståhle kehittämispäällikkönä Kasvun tuen Kansallinen implementointi -hankkeessa, Suvi Saarialho projektikoordinaattorina Kasvun tuen toimintakokonaisuudessa, Aurora Misinsarva hallinto- ja HR- koordinaattorina ja Jesse Parkkonen viestintäharjoittelijana.

Miia Ståhle kehittämispäälliköksi

Hyvinvointipalveluiden erikoissosiaalityöntekijä ja laillistettu sosiaalityöntekijä Miia Ståhle on aloittanut Itlassa kehittämispäällikkönä Kasvun tuen kansallinen implementointi -hankkeessa (KI). Miia Ståhlen vastuulla on hankkeen osaprojekti, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointialueita onnistuneessa menetelmien implementoinnissa. Projektissa kehitetään erilaisia rakenteita ja koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto voisi onnistua. Kokonaisuudessa parannetaan erilaisia koulutusmuotoja ja -väyliä siihen, että näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

Ståhle on myös Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija. Hän siirtyi Itlaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta, jossa hän työskenteli aluekoordinaattorina.

Suvi Saarialho projektikoordinaattoriksi

Kasvatustieteiden kandidaatti Suvi Saarialho on aloittanut Kasvun tuki -toimintakokonaisuudessa projektikoordinaattorina. Saarialhon tehtäviin kuuluu erityisesti koordinointia ja viestintää. Saarialho on kasvatustieteiden kandidaatti, joka on opiskellut sivuaineena sosiologiaa, erityispedagogiikkaa sekä alkukasvatusta. Hän on aiemmin työskennellyt Tukenasi ry:n hankkeiden, kuten Nuorten raadin ja Digisakin parissa.

Aurora Misinsarva hallinto- ja HR-koordinaattoriksi

Aurora Misinsarva on aloittanut Itlassa hallinto- ja HR-koordinaattorina, ja hän keskittyy erityisesti säätiöhallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Hän osallistuu myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä toimitiloihin liittyviin asioihin. Misinsarva on valmistunut vuonna 2021 tradenomiksi Haaga-Helian johdon assistenttityön koulutusohjelmasta ja on erikoistunut henkilöstöhallintoon. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan on organisaatioiden kehittäminen. Misinsarva on aiemmin työskennellyt muun muassa rekrytoijana ja konsulttipäällikkönä Academic Workilla sekä järjestöassistenttina Suomen työnohjaajat ry:llä.

Jesse Parkkonen viestintäharjoittelijaksi

Politiikan ja viestinnän kandidaatiksi valmistuva Jesse Parkkonen on aloittanut viestinnän harjoittelun Itlan viestinnässä. Parkkosen tehtäviin kuuluu esimerkiksi verkkosivujen ylläpito, sosiaalisen median kanavien päivittäminen ja muut viestinnän avustavat tehtävät. Parkkonen on opiskellut pääaineena politiikan ja organisaatioiden tutkimusta ja sivuaineena viestintää, kansainvälistä valtio-oppia sekä ohjelmointia. Kandidaatintutkielman aiheena on tekoälypohjaisten teknologioiden toiminta julkishallinnon päätöksentekoprosesseissa – Katsaus tekoälyn vastuulliseen käyttöönottoon.