Uutiset>Uutiset
20.12.2023

Uusia kasvoja Itlaan

Janina Lehti on aloittanut hallintoassistenttina Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi Kasvun tuki KI -hankkeessa, Päivi Uro Kasvun tuen KI -hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa, Johanna Lindberg-Naulapää on Itlan uusi tiedeviestinnän asiantuntija ja Heidi Tilander on aloittanut koulutus- ja ohjelmakoordinaattorina.

Janina Lehti hallintoassistentiksi

Janina Lehti on aloittanut hallintoassistenttina Kansallinen implementointi lasten ja nuorten kasvun tueksi Kasvun tuki KI -hankkeessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu kokousten aikatauluttaminen, tila- ja matkavarausten teko, erilaisten tapahtumien koordinointi sekä muut hallinnolliset tehtävät, jotka tukevat hankkeen etenemistä. Lehdellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja hän on lukenut pääaineena markkinointia ja viestintää. Janina on aiemmin työskennellyt asiakaspalvelutehtävien parissa, viimeisimpänä muun muassa asiakasvastaavana palvelualan yrityksessä.

Päivi Uro asiantuntijaksi

Päivi Uro on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuen KI -hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen oppimisympäristöissä -koulutusten tuottamisen sekä mielenterveyden kolmiportaisen mallin kehittäminen. Urolla on kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Hän on aiemmin työskennellyt 20 vuotta alakoulussa luokanopettajana sekä erityisluokanopettajana ja neuropsykiatrisena valmentajana.

Johanna Lindberg-Naulapää tiedeviestinnän asiantuntijaksi

VTM Johanna Lindberg-Naulapää on aloittanut Itlan uutena tiedeviestinnän asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu sisältöjen tuottaminen Itlan ja sen aihepiirin tutkimuksista ja selvityksistä sekä Itlan tiedeviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittäminen, suunnittelu ja toteutus. Johannan työpanoksesta 50 prosenttia kohdistuu Kasvun tuen viestintään ja lisäksi hän osallistuu Itlan muihin viestintätehtäviin.

Johanna on aiemmin työskennellyt viestintäpäällikkönä Aivosäätiössä, joka tukee suomalaista aivotutkimusta lahjoitusvaroin, tavoitteena uusien hoitokeinojen löytäminen aivosairauksiin. Aivosäätiössä hänen tehtävänään oli säätiön viestinnän kehittäminen ja toteutus, aivotutkimuksen saavutuksista sekä aivosairauksien yksilöille ja yhteiskunnalle tuomista haasteista viestiminen sekä Aivosäätiön varainhankinnan edistäminen. Ennen Aivosäätiötä Lindberg-Naulapää on työskennellyt viestintäkonsulttina eri viestintätoimistoissa, alueena etenkin julkishallinnon viestintä.

Heidi Tilander koulutus- ja ohjelmakoordinaattoriksi

Heidi Tilander on aloittanut koulutus- ja ohjelmakoordinaattorina. Tilander koordinoi Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia ja lisäksi hoitaa YOUNG- ja PANDEMICS-ohjelmien käytännön järjestelyjä. Tilander on työskennellyt aikaisemmin asianajotoimistossa, jossa hänen tehtäviinsä kuului muun muassa erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. Hän on koulutukseltaan matkailualan restonomi (AMK) ja suuntautui opinnoissaan tapahtumatuotantoon.

Janina Lehti

Hallintoassistentti

Administrative Assistant

040 548 7257
Päivi Uro

Asiantuntija

Specialist

040 531 1428
Johanna Lindberg-Naulapää

Tiedeviestinnän asiantuntija

Science Communication Specialist

050 514 7425
Heidi Tilander

Koulutus- ja ohjelmakoordinaattori

Training and Programme Coordinator

044 312 0695

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus