Uusi verkkosivu kokoaa yhteen materiaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Aineisto on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten aikuisille. Aineisto sisältää keinoja kriisitilanteissa toimimiseen lasten ja nuorten kanssa sekä tukea kouluyhteisön työhön.

Tänä syksynä koulut ovat käynnistyneet jälleen poikkeuksellisissa oloissa. Koronapandemiasta palautuminen on meneillään samalla, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja eri puolella Suomea moni sotaa paennut ukrainalaislapsi, -nuori ja -perhe hakee paikkaansa kouluyhteisöissä.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto ja henkilöstö ovat onnistuneet toimimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hyvän arjen turvaamiseksi. Tukimateriaalia tuottavat monet eri tahot.

Olemme koonneet ja jäsennelleet sitä yhdelle sivustolle: Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen

Sivustolla oleva tieto tukee aikuisia kohtaamaan lapset ja nuoret paremmin kuormittavassa tilanteessa. Materiaalia on jäsennetty erityisesti kahdesta näkökulmasta: 1) oppilaan ja 2) koulun aikuisen, kuten opettajan, kuraattorin tai oppilashuoltoryhmän jäsenen. Vaikka materiaalissa puhutaan oppilaasta, se on tarkoitettu sovellettavaksi varhaiskasvatuksessa, toisella asteella ja harrastustoiminnassa. Materiaalit soveltuvat monilta osin myös perheille ja huoltajille antaen eväitä lapsen ja nuoren tukemiseen. Tarve perheiden tukemiselle osana kouluyhteisöä koskee aivan erityisesti Ukrainasta Venäjän hyökkäystä paenneita perheitä.

Sivuston ovat toteuttaneet Itla ja EduRESCUE-tutkimuskonsortio. EduRESCUE on osa PANDEMICS-ohjelmaa, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

“Haluamme omalta osaltamme tukea kouluyhteisöjen kykyä toimia ja selviytyä poikkeustilanteissa sekä käsitellä ajankohtaisia kriisejä ja parantaa tuleviin kriiseihin varautumista”, kertoo PANDEMICSin ohjelmajohtaja, Itlan erikoistutkija Marjo Kurki.

Sivustoa päivitetään ja kehitetään palautteen perusteella. Itla tekee yhteistyötä EduRESCUE-tutkimuskonsortion lisäksi Opetushallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa materiaalin kokoamiseksi ja jakelemiseksi.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anna Häggman, anna.haggman@itla.fi, 040 828 2006

Erikoistutkija Marjo Kurki, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797