Itlan tutkimussarjan ensimmäinen julkaisu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Antti Kääriälän väitöskirja, Always a Step Behind? Educational and employment transitions among children in out-of-home care, jossa tarkastellaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kouluttautumista ja työllistymistä.

Väitöskirjassaan Kääriälä on tutkinut kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tilannetta varhaisaikuisuudessa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tulokset korostavat, että huoli lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta on yhtäläinen kaikissa Pohjoismaissa. Tulosten mukaan sijoitetuista lapsista esimerkiksi vain alle puolet suorittaa joko ylioppilas- tai ammattitutkinnon. Tämä selviää väitöskirjan osatutkimuksesta, jossa vertailtiin laajoilla väestöaineistoilla sijoitettuna olleiden lasten kouluttautumista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Sijoitettuna olleiden lasten koulutus- ja urapolkujen tarkastelu osoitti lisäksi, että heidän haasteensa kouluttautumisessa sekä työllistymisessä ovat todennäköisemmin pitkäkestoisempia kuin muulla väestöllä. Tutkimus kuitenkin osoittaa myös, että vaikeudet kouluttautua ja työllistyä eivät koske kaikkia sijoitettuja lapsia. Lähes puolella sijoitetuista lapsista siirtymä koulutuksesta työelämään sujui onnistuneesti.

Tärkeää olisi tukea nykyistä paremmin sitä, että sijoitetut lapset pärjäävät koulussa ja pääsevät kiinni työelämään, kertoo Kääriälä.

Yhdessä väitöksen osatutkimuksista havaittiin, että sijoitettujen lasten koulumenestys jää selvästi heikommaksi kuin muilla lapsilla psykiatristen ja neurokehityksellisten häiriöiden vuoksi. Tulos viittaa siihen, että näiden häiriöiden tuloksellinen hoito on erittäin tärkeää sijoitettujen lasten tulevaisuuden kannalta.

Jos pystytään parantamaan lapsuuden hyvinvointia ja välttämään huonot tulokset peruskoulussa, lisätään merkittävästi jatkokoulutuksen ja myöhemmin työllistymisen mahdollisuuksia, Kääriälä toteaa.

Tutkimuksen mukaan tärkeää olisi panostaa erityisesti teini-ikäisenä sijoitettujen nuorten palveluiden kehittämiseen. Heidän tilanteensa on koulutuksen ja työllistymisen osalta kaikkein haavoittuvin.

Viime vuosina on keskitytty paljon pikkulapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Se onkin tärkeää, mutta tulokset osoittavat, että syytä olisi satsata myös nuorten tilanteen hoitoon, sanoo Kääriälä.

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen kommentoi:

On mahtavaa aloittaa Itlan tutkimukset -julkaisusarja Antin väitöskirjalla siitä syystä, että väitöskirja on erittäin ansiokas ja kohdistuu ikäryhmään, joka on pysynyt tutkimuksen katveessa. Tarkoituksemme on jatkossa julkaista tässä julkaisusarjassa säätiön itse tekemää tutkimusta sekä säätiön aihepiiriin liittyvää muuta tutkimusta.

Antti Kääriälän väitöskirja perustuu THL:n aineistoihin, jossa on seurattu kaikkien Suomessa vuonna 1987 ja 1997 syntyneiden lasten tilannetta useiden sosiaali- ja terveysrekistereiden avulla.

Väitöskirjan verkkoversio on luettavissa säätiön verkkosivulla ja Helsingin yliopiston Helda-arkistossa.

ALWAYS A STEP BEHIND? Educational and employment transitions among children in out-of-home care (pdf)

Väitöstilaisuus on torstaina 20.8. klo 14 ja on seurattavissa etäyhteydellä tästä linkistä.

Lisätietoja

Antti Kääriälä, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

antti.kaariala@thl.fi puh. 050 324 9144, Twitter @kaariala

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

etunimi.sukunimi@itla.fi puh. 050 318 7068