Valtio lahjoitti Itlalle Neste Oyj:n osakkeita n. 50 miljoonan euron arvosta

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 4.1.2018 lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia Neste Oyj:n osakkeita. Lahjoituksen kohteena on 922 168 osaketta, mikä on 0,36 % osakekannasta ja äänimäärästä.  

Pääoman tuotolla rahoitettavalla toiminnalla säätiö edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sr (Itla) tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itlalle lahjoitetun 50 miljoonan euron pääoman tuoton turvin säätiö laajentaa ja syventää 30-vuotista pitkäjänteistä työtään lasten tasavertaisten elinolojen edistämiseksi.

Ensivaiheessa Itla laajentaa nykyistä lasten ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta ja kannustavaa kasvatusta edistävää toimintaansa. Tietopohja toimivista vanhemmuuden tuen menetelmistä ja keinoista on luotu osana Kasvun tuki -toimitustyötä yhteistyössä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Kasvun tuki on näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen tietolähde (kasvuntuki.fi).

Itlan tavoitteena on tuottaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, jolla tuetaan kasvua, oppimista ja pärjäämistä sekä vähennetään lasten ja nuorten eriarvoistumista. Toiminta suunnataan aluksi viranomaisille ja palveluntuottajille. Myöhemmin myös lapsiperheille ja koko väestölle suunnatulla viestinnällä annetaan eväitä lasten kasvun pitkäjänteiseen tukemiseen.

Itlan toiminnan punainen lanka on tutkittu tieto, jonka käyttöä lisäämällä säätiö edistää palveluiden vaikuttavuutta yhteiskunnan eri aloilla. Itla tekee yhteistyötä päättäjien, lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja lapsuuden tutkijoiden kanssa.

Säätiön toiminnasta ja taloudesta tehdään vuosittain säätiölain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus. Ne toimitetaan myös eduskunnan asettamalle valtuuskunnalle, joka seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Lisätietoja

Säätiön asiamies, kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen, Itla, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Ministeri Lintilä luovutti osakkeet Itlan puheenjohtajalle, professori Pentti Arajärvelle