Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuki esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa (2020–2022)

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa törmätään usein käytösongelmiin. Opetushallituksen ja Itlan projektissa Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuki esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa käyttäytyminen nähdään koko kasvuympäristöön liittyvänä seikkana pikemmin kuin lapsen tai nuoren persoonaan liittyvänä ominaisuutena.

Projektin tavoitteena on lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa ja käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten kannalta oleellisten tahojen tietoisuutta ilmiöstä. 

Pyrkimyksenä on ensisijaisesti osaamisen vahvistaminen käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten kohtaamiseksi esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tietoa ilmiöstä sekä siihen liittyvästä tutkitusti tehokkaasta tuesta viedään myös kasvatus- ja opetuspalveluiden johdolle, virkamiehille ja päätöksentekijöille sekä opettajankoulutusta tarjoaville oppilaitoksille tietoisuuden lisäämiseksi. 

Projektissa hyödynnetään ilmiöprosessia

Ilmiöprosessin taustana käytetään projektia ohjaavan VIP -verkoston syksyllä 2021 toteuttamaa kyselyä VIPU-henkilöille. VIPU-henkilöt ovat opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä kuntiin nimettyjä asiantuntijoita.

Tutkijoiden ilmiöpöytä järjestetään tammi-helmikuussa 2022 teemalla Joustavasti tehostuvan tuen ketju käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Toimijoille järjestetään myöhemmin mahdollisuus keskustella siitä, millaisia tutkimukseen perustuvia ratkaisuja joustavasti tehostuvan tuen ketjuihin olisi löydettävissä sekä tuomaan esiin näkökulmia näiden ratkaisujen toiminnasta käytännössä.  

Projektin tuotokset kootaan VIP-verkoston sivustolle.