Yhdessä selviydytään -sivusto on avattu tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikana. Sivusto on maksuton ja tarkoitettu kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Työkalupakki on Turun yliopiston lastenpsykiatrian keskuksen Voimaperheet-tutkijaryhmän ylläpitämä ja sen sisältö perustuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin tutkimusperusteisiin menetelmiin. Sivusto on avattu ennen kaikkea korona-ahdistuksen selättämiseksi.

Yhdessä selviydytään -työkalupakkiin on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen huolta. Sivuston sisältö perustuu käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään, joka on osoitettu parhaaksi tavaksi lievittää lasten ahdistuneisuutta ja pelkoja.

Ahdistus on normaali reaktio koronapandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Vanhempien kyky hallita omia tunteitaan ja tukea lasten selviytymistä kriisitilanteessa vaikuttaa lasten psyykkiseen vointiin. Siksi sivuston tarjoamat työkalut on tarkoitettu sekä lapsille että vanhemmille.

Sivustolle rekisteröidytään osoitteessa yhdessaselviydytaan.fi

Sivustoon liittyy myös tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään tarjottujen keinojen vaikutusta vanhemman ja lapsen hyvinvointiin väestötasolla. Tietoa hyödynnetään sivuston jatkokehityksessä.

Itla on palvelussa mukana yhteistyökumppanina. Teemme Turun yliopiston kanssa yhteistyötä näyttöön perustuvien työmenetelmien kehittämisessä ja myös Itlan toinen implementointi- ja interventiotutkimuksen lahjoitusprofessuureista sijoittuu Turkuun.

”Haluamme tukea suoraan perheille suunnattavia, tutkimukseen perustuvia tukimuotoja, erityisesti nyt kun monet lapset ja perheet ovat koronaepidemian vuoksi haasteellisessa tilanteessa. Digitaaliset menetelmät ovat ensiarvoisia juuri tässä ajassa, ja näiden kehittämis- ja tutkimustyöstä Voimaperheet-työryhmällä on jo 10 vuoden kokemus”, kertoo Itlan tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki.   

Sivustosta on valmisteilla myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset versiot.

Yhdessä selviydytään -hanketta rahoittaa Juho Vainion Säätiö, joka myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Yhdessä selviydytään kytkeytyy INVEST-lippulaivahankkeeseen, joka kehittää menetelmiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Lisätiedot

Tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki, Itla, puh. 044 271 0797, marjo.kurki @ itla.fi

Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, puh. 050 365 3447, andre.sourander @ utu.fi