Reilu vuosi sitten istuimme yhdessä ideoimassa miten Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) voisi tukea Iceheartsin toiminnan vaikuttavuusarviointia. Itlan entisessä toimistossa Lapinlahden vanhassa sairaalassa syntyi ajatus uudenlaisesta yhteistyöstä, jossa yhdistetään Icehearts-toimintamalli ja Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa vahvan vaikuttavuusnäytön saanut Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä.

Icehearts auttaa lapsia ja nuoria joukkueurheilun avulla

Icehearts on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tehnyt työtä ruohonjuuritasolla tukemalla lapsia, joilla on kouluvaikeuksia tai riski jäädä paitsi harrastuksista ja hyvistä, kannattelevista ihmissuhteista. Icehearts tukee lapsia pitkäkestoisesti ja kokonaisvaltaisesti nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein.

Icehearts-toimintamallissa kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhteistyössä päivähoidon, koulun ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa urheilujoukkueen ja sitoutuu tukemaan kaikkia joukkueen lapsia 12 vuoden ajan.

Sama aikuinen on mukana lasten elämässä eri kehitysvaiheiden ajan. Kasvattajat työskentelevät kouluissa lasten tukena, järjestävät iltapäivä- ja harrastustoimintaa sekä toimivat perheiden kasvatuskumppaneina. Tavoitteena on tukea lapsia, joilla on kohonnut riski jäädä syrjään kaverisuhteista, koulunkäynnistä, harrastamisesta ja lasta kannattelevista ihmissuhteista.

Icehearts-toimintamallin vaikuttavuutta on tutkittu laajasti Suomessa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti vuonna 2015 pitkittäistutkimuksen Iceheartsista. Tutkimustulosten mukaan Icehearts tavoittaa oikean kohderyhmän, lasten itsetunto, sosiaaliset suhteet ja liikunnallisuus parantuvat, koulut hyötyvät monialaisesti Icehearts-toiminnasta ja joukkueurheilu tukee lasten myönteistä kehitystä ja mielen hyvinvointia. Malli on saanut erityistä kiitosta pitkäkestoisesta ja sektorirajat ylittävästä sitoutumisesta haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

Ihmeelliset vuodet -vertaisryhmät Icehearts-perheiden tueksi

Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa erityisesti vanhemmuuden tuen interventiot ovat saaneet vahvan tutkimusnäytön. Juuri vanhemmuuden tuen tarve oli noussut esiin Iceheartsin vanhempien palautteissa.

Vastaus pohdintaamme yhteistyöstä oli lopulta yksinkertainen: tarjoamme vanhemmille sitä mitä he kokevat tarvitsevansa.

Toisin sanoen sisällytämme Icehearts-toimintamalliin ennaltaehkäisevän, tutkimusnäyttöön perustuvan vanhemmuuden tuen ohjelman, ja toteutamme tämän heti kun lapset tulevat joukkueeseen. Perheille tarjotaan mahdollisuus saada heti vertaistukea, joka kantaa parhaimmillaan samalla tavalla kuin joukkuekin.

Valitsimme vanhemmuuden tuen ohjelmaksi kansainvälisesti laajasti levinneen ja tutkitun Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän, joka on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden lasten käytöksen pulmien ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Vuodessa rakensimme hankkeen, jolle Icehearts haki rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Nyt Icehearts on palkannut kaksi Ihmeelliset vuodet -koulutuksen käynyttä perhetyöntekijää ohjaamaan Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmiä ja tukemaan Icehearts-perheitä. Ensimmäiset haastattelut vertaisryhmään ovat alkaneet Tampereella, ja elokuun lopulla pyörähtää käyntiin ihka ensimmäinen Ihmeelliset vuodet -ryhmä Icehearts-vanhemmille. Itlan ja STEA:n tuella Icehearts voi antaa Ihmeelliset vuodet -ohjelman mukaista tukea perheille ja tukea perheiden vertaistoiminnan lisääntymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos otti kopin tutkimuksen toteuttamisesta, ja Itla on mukana tutkimusyhteistyössä.

Yhteistyössä parempia lasten ja perheiden palveluita

Uskomme, että vahvan tutkimusnäytön interventio täydentää Icehearts-toimintamallia. Kun vanhemmuusryhmät kytketään systemaattisesti osaksi uuden, aloittavan joukkueen toimintaa, on se tehokkainta vanhemmuuden tukea perheille, mikä taas tukee lapsen suotuisaa kehitystä.

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua pääsemme raportoimaan hankkeemme kokemuksia ja tutkimustuloksia. Jo yhteistyömme tässä vaiheessa voimme todeta, että on mahdollista painottaa ennaltaehkäisyä ja yhdistää positiivisella, sektorirajat ylittävällä ja rohkealla kokeilulla vaikuttava menetelmä olemassa olevaan toimintamalliin.

Toiminnallamme voimme tukea tehokkaammin lapsia ja perheitä, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleva lapsia ja lapsiperheitä, hyvinvoinnin parantamiseksi ja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi. Yhdistämällä voimamme voimme edistää näyttöön perustuvia lasten ja lapsiperheiden palveluita sekä parantaa lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa.

Erika Turunen & Marjo Kurki

Erika Turunen toimii Suomen Icehearts ry:n järjestöpäällikkönä.
Marjo Kurki toimii Itlan tieteellisenä päätoimittajana.

 

Lähteet

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Kekkonen, Marjatta (2020). Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue: Tuloksia THL:n pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 3/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija, Haavanlammi, Mervi; Kekkonen, Marjatta (2020). Outcomes and underlying mechanisms of organized sport participation on mental health among socially vulnerable children. A qualitative study on parents’ perspective. Child and Adolescent Social Work Journal. Vertaisarviointiin lähetetty käsikirjoitus.

Kekkonen, Marjatta; Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Sarparanta, Tuomas (2018). Icehearts koulun kumppanina. Nuoret palveluiden pauloissa. Nuorten elinolot vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Kekkonen Marjatta; Wessman, Jenni; Sarparanta, Tuomas (2017). Jääsydämet. Icehearts-toiminnassa aloittavien lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja arviot toiminnan vaikuttavuudesta yhden vuoden seurannassa. Raportti 6 / 2017. Helsinki: Juvenes Print.