Lapsi leikkii lattialla ja katsoo kameraan.

Välfärd jämlikt för barn och familjer

Itla arbetar för en bättre framtid för barn och familjer. Stiftelsen stödjer föräldraskapet och barnens uppväxtförhållanden.

Vad gör Itla

Vi vill bidra till ett barnvänligt samhälle med hjälp av kunskap, innovationer och utbildning

Nainen pitää kiinni vauvasta, joka yrittää seistä.

Kunskap

Vi förbättrar kunskapsbasen för att främja välbefinnande bland barn och barnfamiljer.

Innovationer

Vi stödjer arbetet med att förnya tjänsterna för barn och unga med hjälp av forskning.

Utbildning

Vi förstärker ledarkunskaper som hjälper barnens och barnfamiljernas lärande och barnens uppväxt.

TIDIG INSATS

Tidig insats är en källa för effektiva arbetsmetoder för att stöda barn och familjer

Tidig insats tillhandahåller information och insikter om metoder som konstaterats vara effektiva. I informationskällan upptas utvärderade arbetsmetoder som kan användas för att förbättra psykiskt och socialt välbefinnande bland barn och unga.

Katso kaikki