Verksamhet
Vi främjar barns välbefinnande genom att forska, utveckla och utbilda.

Itlas verksamhet består av tre verksamhetsenheter – Tidig insats, kollektiv påverkan och ledarskapsutbildning – samt programmet Samalta viivalta – lösningar till fattigdom i barnfamiljer.

Dessutom är vi involverade i olika samarbets- och forskningsprojekt.

Vi producerar och bearbetar information om barns, ungdomars och familjers välbefinnande, samt kommunicerar och engagerar oss i dialog om välbefinnande. 

Ajankohtaista