Tutustu toimintaan

Lapsiperheköyhyys datana

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto parantaa ymmärrystä lapsiperheköyhyyden laajuudesta, kohdentumisesta, seurauksista ja ratkaisuista.

Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen

Sivustolle on koottu tukimateriaalia kriisien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja harrastustoiminnassa.

Viestit päättäjille

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä ja nuorten mielenterveyttä on tuettava. Itlassa haluamme taustoittaa ilmiöitä tutkimustiedon valossa ja esittää ratkaisuja päättäjille.

Toiminta ja yhteistyö aakkosjärjestyksessä

Lapsi pyörii leikkipuiston karusellissa.

Alueellinen oppimisverkosto

Lapsuuden rakentajat alueellisessa oppimisverkostossa tuemme yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa lapsiperhepalvelujen uudistamista Suomessa.

Kaksi nuorta kävelee kadulla

Apurahat

Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto sekä Itlan tutkimusapuraha.

Ennakointiverkosto

Lapsuuden rakentajat ennakointiverkoston tehtävänä on tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden megatrendejä.

Haastekilpailu

Tutustu vuoden 2021 Lapsuuden rakentajat haastekilpailuun. Vuonna 2022 haastekilpailu oli kumppanina Hack for Society -ratkaisuohjelmassa.

Päiväkoti-ikäiset lapset viittaavat.

Johtamiskoulutus

Päätöksentekijöille suunnattu johtamiskoulutus.

Kasvun tuki

Kasvun tuki on avoin tietolähde, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä.

Kaksi kouluikäistä tyttöä syksyisessä leikkipuistossa.

Koulutusta näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi

Koulutussarja pyrkii varmistamaan menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen vahvistamalla johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta.

Lapsiperheköyhyys datana

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto parantaa ymmärrystä lapsiperheköyhyyden laajuudesta, kohdentumisesta, seurauksista ja ratkaisuista.

Poika leikkii valkoisella ja mustalla pikkuautolla.

Lapsistrategiat ja lapsivaikutusten arviointi

Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutuksen kuvaus.

Muuttuva väestö

Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen (2021–2023).

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -hanke

Pohjoismaisella selvityksellä lisää tietoa vauvojen ja pikkulasten sekä heidän perheidensä mielenterveyden edistämisestä.

Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen

Sivustolle on koottu tukimateriaalia kriisien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja harrastustoiminnassa.

VIP-verkosto

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuki esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa (2020–2022).

Lapsi istuu ruokapöydän ääressä

Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hanke

YREV-hankkeessa (2021–2022) tuetaan vanhempien ruuanlaittotaitoja, lisätään kasvisten tuntemusta ja käyttöä sekä syödään yhdessä.

Lapset leikkivät

Yhteistyö

Tutustu hankkeisiin, joissa Itla on mukana.

Neuvola, varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunta.

Yhteisövaikuttavuus

Mistä yhteisövaikuttavuudessa on kyse? Tutustu aiheeseen ja katso Yhteisövaikuttavuus-video.