Itlassa toimii erilaisia verkostoja, säätiö järjestää haastekilpailun sekä koulutusta ja on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Tältä sivulta löydät lisätietoja meneillään olevasta toiminnasta ja yhteistyöstä.
Lapsi pyörii leikkipuiston karusellissa.

Alueellinen oppimisverkosto

Lapsuuden rakentajat alueellisessa oppimisverkostossa tuemme yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa lapsiperhepalvelujen uudistamista Suomessa.

Kaksi nuorta kävelee kadulla

Apurahat

Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto sekä Itlan tutkimusapuraha.

Kaksi lasta kävelee viljapellossa.

Ennakointiverkosto

Lapsuuden rakentajat ennakointiverkoston tehtävänä on tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden megatrendejä.

Haastekilpailu

Tutustu vuoden 2021 Lapsuuden rakentajat haastekilpailun teemaan.

Päiväkoti-ikäiset lapset viittaavat.

Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutus on väliaikaisella tauolla.

Kasvun tuki

Kasvun tuki on avoin tietolähde, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä.

Kaksi kouluikäistä tyttöä syksyisessä leikkipuistossa.

Koulutusta näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi

Koulutussarja pyrkii varmistamaan menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen vahvistamalla johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta.

Poika leikkii valkoisella ja mustalla pikkuautolla.

Lapsistrategiat ja lapsivaikutusten arviointi

Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutuksen kuvaus.

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Nainen pitää kiinni vauvasta, joka yrittää seistä.

Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -hanke

Pohjoismaisella selvityksellä lisää tietoa vauvojen ja pikkulasten sekä heidän perheidensä mielenterveyden edistämisestä.

Lapset leikkivät leluilla päiväkodissa.

Yhteistyö

Tältä sivulta löydät hankkeet ja projektit, joissa Itla on mukana.

Neuvola, varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunta.

Yhteisövaikuttavuus

Mistä yhteisövaikuttavuudessa on kyse? Tutustu aiheeseen ja katso Yhteisövaikuttavuus-video.