Kasvun tuki
Edistämme lapsia, nuoria ja perheitä tukevien psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuuden arviointia sekä menetelmien kansallista käyttöönottoa.

Kasvun tuki tuottaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa psykososiaalisten varhaisen vaiheen menetelmien vaikuttavuudesta. Arvioimme menetelmiä eli interventioita ja annamme tukea vaikuttaviksi todettujen menetelmien käyttöönotossa eli implementoinnissa. Toisiaan tukevat interventio- ja implementointityö ovat toimintamme perustana.

Kasvun tuen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Teemme työtä, jotta

  • lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä päätöksenteko perustuu tutkimustietoon
  • lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa käytetään menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä.  

Taustalla pohjoismainen yhteistyö

Kasvun tuki on osa vuonna 2014 perustettua NordicDataPrev-verkostoa yhdessä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Verkostoon kuuluvat Kasvun tuen lisäksi norjalainen Ungsinn, ruotsalainen Metodguiden ja tanskalainen Vidensportalen. Verkoston tavoitteena on arvioida psykososiaalisia menetelmiä ja koota tutkittua tietoa lapsi- ja perhepalvelujen käyttöön Pohjoismaissa. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedon kulkua ammattilaisille ja päättäjille.

Kasvun tuen toiminta perustuu interventio- ja implementointiosaamiseen

Kasvun tuessa toimii arvioinnin toimitus, joka julkaisee menetelmäarvioita lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatuista varhaisen vaiheen psykososiaalisista menetelmistä. Arvioitavien menetelmien tulee edistää lapsen tai nuoren mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai ehkäistä ja hoitaa joko suoraan tai välillisesti mielenterveysongelmia. Menetelmät arvioidaan systemaattisesti Kasvun tuki -arviointijärjestelmän mukaan.

Menetelmäarviot julkaistaan systemaattisina katsauksina Kasvuntuki.fi-sivulla ja Kasvun tuki -aikakauslehdessä. Menetelmäarvioiden tavoitteena on tukea ammattilaisten työtä sekä lisätä tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa lapsi- ja perhepalveluissa.

Näytön perusteella vaikuttavaksi arvioidun menetelmän hyödyt voivat jäädä saavuttamatta ilman suunnitelmallista ja tutkimukseen perustuvaa implementointia. Implementointi tarkoittaa prosessia, jossa menetelmä otetaan käyttöön ja juurrutetaan osaksi organisaation toimintaa. Laadukkaalla implementoinnilla estetään menetelmän muuntumista implementointiprosessin aikana, jolloin menetelmän vaikuttavuus säilyy, menetelmä hyödyttää kohderyhmäänsä ja menetelmään tehty investointi on kannattava. Kasvun tuki tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja menetelmien käyttöönottoon, juurruttamiseen ja seurantaan.

Lue lisää implementoinnista ja implementointiosaamisen lisäämiseen tähtäävästä hankkeesta Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Kasvun tuki KI).

Koulutus- ja vaikuttamistyöllä vauhditetaan näyttöön perustuvien menetelmien juurtumista lasten ja nuorten palveluihin

Kasvun tuen koulutus- ja vaikuttamistyö pyrkii levittämään tietoa vaikuttavuustutkimuksesta sekä menetelmien arvioinnista, käyttöönotosta ja juurruttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Järjestämme sekä toistuvia että kertaluonteisia koulutuksia.

Tutustu alla Kasvun tuen toistuviin koulutuksiin. Muista koulutuksista kerromme Kasvuntuki.fi-sivuston Ajankohtaista-sivulla.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Kasvun tukeen liittyvissä kysymyksissä.

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Tutustu asiantuntijaan
Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565
Tutustu asiantuntijaan
Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Tutustu asiantuntijaan