Ihmiset
Itlan toimintaa seuraa ja tukee kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapoliittiset linjaukset. Itlan toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja toteuttaa säätiön henkilökunta.