Tietoa Itlasta
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Itlan toiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta – Kasvun tuki, yhteisövaikuttavuus ja johtamiskoulutus – sekä Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmasta. Lisäksi olemme mukana erilaisissa yhteistyö- ja tutkimushankkeissa.

Tuotamme ja jalostamme tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä viestimme ja käymme vuoropuhelua hyvinvoinnin kysymyksistä.

Tutustu tarkemmin Itlan toimintakokonaisuuksiin, hankkeisiin ja yhteistyöhön. Lue lisää vuosikertomuksesta.

Yhteistyö Itlan kanssa

Itla on mukana erilaisissa verkostoissa, työryhmissä ja yhteistyö- ja tutkimushankkeissa. Yhteistyöehdotuksista voit olla yhteydessä toimitusjohtaja Katri Vatajaan tai toimintakokonaisuuksien johtajiin: Petra Kouvonen, Kasvun tuki; Tiina Ristikari, yhteisövaikuttavuus ja Samalta viivalta -ohjelma sekä Marika Tammeaid, johtamiskoulutus.

Apurahat

Myönnämme apurahoja Itlan Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston kautta. Rahasto kytkeytyy Itlan alueellisen oppimisverkoston toimintaan ja sen tavoitteena on vauhdittaa lapsiperhepalveluiden uudistumista Suomessa. Se rahoittaa uusia kokeiluja ja alueellisista tarpeista nousevaa tutkimusta ajankohtaisista aiheista, jotka nousevat lapsiperheiden tukemiseen liittyvän työn arjesta verkostoon kuuluvilla alueilla.

Varainhoito

Varainhoidon tarkoitus on turvata Itlan toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Itlassa toimii varainhoitotoimikunta, joka vastaa siitä, että säätiön varainhoito on säätiölain ja hyvän säätiötavan mukaista – suunnitelmallista, varmaa, tuloa tuottavaa, harkitsevaista ja pitkäjänteistä. Vastuullisuus, ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

  • Mikko Mikkola (pj.)
  • Petri Pohjonen
  • Annika Ekman
  • Lauri Kajanoja

Talous

Itlan toiminta rahoitetaan pääasiassa säätiön pääoman tuotoilla. Toimintaa voidaan rahoittaa myös esimerkiksi ulkopuolisella hankerahoituksella.

Vuonna 2024 toimintabudjetti on noin kolme miljoonaa euroa.

Itla julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi julkaisemme vuosittain tiedot ostolaskuista toimittajittain ja tileittäin. Ostot sisältävät arvonlisäveron. Kaikki asiakirjat löytyvät aineistopankista.

Itlan tarina

Itla on perustettu vuonna 1987. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna. Tavoitteena oli lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden taloudellinen tukeminen.

25 vuoden ajan Itla toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja osallistumalla erilaisiin hankkeisiin.

Vuosina 2013–2017 toteutettiin Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelma. Ohjelman tavoitteena oli tuoda tieto kaiken toiminnan keskiöön ja kehittää konkreettisia työkaluja ja mallinnuksia päätöksentekijöille sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville.

Päämääränä oli taata lapsille sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus ja tasavertaiset lähtökohdat elämässä riippumatta aineellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista lähtökohdista.

Tutkimusta ja vaikuttamista

Ohjelman tutkimusosiossa toteutettiin kolme osaohjelmaa: Sata lasissa, Sata investointia ja Sata kohtaamista. Nykyinen Kasvun tuki -toiminta syntyi Sata kohtaamista -osiosta. Ohjelman vaikuttamisosiossa tuotettiin muun muassa yhdeksäsluokkalaisille laulukirja Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta sekä Lasten Suomi sata vuotta -filmi, jota esitettiin Yle Areenassa, ja joka on edelleen nähtävissä Itlan Youtube-kanavalla.

Yhteistyökumppaneina ohjelmassa olivat muun muassa Ensi- ja turvakotien liitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja terveystaloustiede Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Ohjelmaa rahoittivat Onni ja Helmi Karttusen säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Alko, Pelastakaa Lapset ry / Tiukulan säätiö, Alli Paasikiven Säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Eduskunnan juhlapäätös 2017

Joulukuussa 2017 eduskunta päätti lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron pääoman ja nimetä Itlalle kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan. Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (1004/2017) käsiteltiin itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017. Itlan sääntöjä muutettiin ja nimi muutettiin muotoon Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Yhtenä perusteena lakialoitteessa lahjoituksen kohdistamiseksi Itlalle oli se, että vaatimattomista taloudellisista voimavaroista huolimatta “Tieteelliseen näyttöön pohjautuvan vanhemmuuden tuen edistämistyöllä ja alan toimijoita verkostoimalla, säätiö on kyennyt luomaan Suomeen uutta osaamista ja osoittanut näin toimintansa tarpeellisuuden lasten syrjäytymisen ehkäisyssä ja eriarvoisuuden vähentämisessä.”

Itlan ensimmäinen valtuuskunta valittiin vuonna 2018.

Tulevaisuuden kuvia – Itla 35 vuotta

Vuonna 2022 vietettiin Itlan juhlavuotta teemalla Tulevaisuuden kuvia, lasten ja nuorten Suomi 2057. Juhlaseminaarissa 15.11.2022 pääpuheenvuoron piti kanadalainen resilienssin tutkimuksen uranuurtaja professori Michael Ungar. Osana juhlavuotta Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun oppilaat tekivät taidetta omista tulevaisuuden unelmistaan ja ajatuksistaan. Vantaan Hämeenkylän koulun kahdeksasluokkalaiset taas haastattelivat alakoululaisia Kasvun tuki -aikakauslehden Tulevaisuuden koulu oppilaiden silmin -artikkeliin.

Itlan toiminta näytti 2022 hyvin erilaiselta kuin 35 vuotta aiemmin, mutta perusasioissa on myös paljon samaa. Tutkittuun tietoon nojaaminen ja uudistaminen ovat aina olleet Itlan kantavia periaatteita. Eduskunnan tehtyä juhlapäätöksen 2017 olemme rakentaneet perustan pitkäjänteiselle toiminnalle, jota viedään edelleen eteenpäin vuonna 2022 hyväksytyn strategian voimin.