Yhteisövaikuttavuus
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisäävän toiminnan uudistumista tutkimuksen avulla. Tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäävyyttä ja rakentaa sujuvaa arkea. Itla toteuttaa yhteisövaikuttavuustyötä yhdessä Oulun yliopiston kanssa.

Itlan ja Oulun yliopiston yhteisövaikuttavuustyön tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen, kehitysympäristöjen sekä yhteisöjen uudistumista tutkimuksen avulla. Yhteisövaikuttavuustyön avulla pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäävyyttä ja sujuvaa arkea.

Edistämme Suomessa yhteisövaikuttavuustyötä, jossa hyödynnetään systeemiajattelua ja yhteisövaikuttavuus-viitekehystä (Kania & Kramer, 2011) ihmisten ja yhteiskunnan kompleksisten ja monialaista yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteisövaikuttavuus-malli tarkastelee toimijoiden ja tekojen keskinäisiä riippuvuussuhteita sekä vahvistaa toimijoiden yhteisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia toimia.

Yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa vauhditamme yhteisövaikuttavuus-viitekehyksen tutkimusta ja soveltamista Suomessa. Itla ja Oulun yliopisto toimivat yhteisövaikuttavuustyön taustatukena. Osana taustatukea toimii jatkossa virtuaalinen yhteisövaikuttavuusalusta, joka tukee yhteisövaikuttavuustyötä ja sitä toteuttavia alueellisia tahoja.


Yhteisövaikuttavuustyön uutisia

Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä avaamme alueellisessa oppimisverkostossa meneillään olevaa työtä ja uusia aloitteita sekä kansallista kehittämistyötä. Kerromme yhteistyöstämme kaupunkien ja hyvinvointialueiden kanssa ja kuvaamme tutkimusta ja tutkimusverkoston toimintaa. Lisäksi kerromme yhteisövaikuttavuustyön ajankohtaisista tilaisuuksista, tapahtumista ja julkaisuista.

Pitkähiuksinen lapsi painaa päätään pöytää vasten kynä kädessä.
Uutiset
|
17.04.2024
Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten tilanteet eskaloituvat pahimmillaan kuin lumipallot
Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneista lapsista lähes viidennes sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Eri taustatekijöistä pitkittynyt toimeentulotuen saanti on vahvimmin yhteydessä sijoituspäätöksiin.
Yhteisövaikuttavuus

Yhteisövaikuttavuus-viitekehys

Yhteisövaikuttavuus-viitekehys (collective impact) on John Kanian ja Mark Kramerin Yhdysvalloissa 2011 kehittämä malli, jonka avulla ratkaistaan tietoisesti yhdessä monimutkaisia, kompleksisia ongelmia, joihin liittyy useita eri toimijoita.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja pärjäävyyden edistämiseksi tarvitaan laaja joukko toimijoita. Yhteisövaikuttavuus-mallin avulla yhteistyötä tehdään tavoitteellisesti yhdessä toimialoista riippumatta. Yhteisövaikuttavuus syntyy näiden eri toimijoiden yhteiseen tavoitteeseen sitoutuneesta työstä. Yhteisövaikuttavuus-mallia noudattavassa työssä on kyse ryhmästä eri sektoreiden avaintoimijoita, jotka ovat sitoutuneet toimimaan yhteisen tavoitteen eteen ratkaistakseen tietyn sosiaalisen ongelman tai vahvistaakseen tiettyä kehityskulkua. Tästä esimerkkinä toimii lasten ja perheiden pärjäävyyden vahvistaminen.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja pärjäävyyden vahvistamista ja eheän kasvun tukemista tavoittelevan toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan kaikkien kehitysympäristöjen, palvelujen ja perheen lähiyhteisön ja verkoston systemaattista, koordinoitua yhteistyötä (Kania & Kramer, 2011). 

Yhteisövaikuttavuuden viitekehys sisältää viisi toimintaperiaatetta, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta toimintaa voidaan kutsua yhteisövaikuttavuudeksi. Tässä se eroaa perinteisistä yhteistyömalleista.

1 .YHTEINEN TAVOITE

Tulemme yhteen ja määrittelemme tavoitteen/

ongelman ja luomme yhteisen vision sen ratkaisemiseksi.

2. JAETUT YHTEISET MITTARIT

Seuraamme edistymistä yhteisillä mittareilla, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen.

3. TOISIAAN VAHVISTAVAT TOIMET

Oma toimintamme mahdollistaa muiden liittymisen työhön sekä onnistumisen siinä. Koordinaatiorakenne.

4. JATKUVA VUOROPUHELU

Rakennamme luottamusta ja suhteita kaikkien osallistujien kesken.

Molemmin suuntaista palautetta ja sitä seuraavia tekoja.

5. KEHITTÄMISEN TAUSTATUKIRAKENNE  “Backbone”

Muodostamme tiimin, joka on omistautunut tukeman CI aloitteen työtä sen kaikissa vaiheissa pitkäjänteisesti.

Kuva: Viisi edellytystä yhteisövaikuttavuulle. (Lähde Kania & Kramer; 2011 Stachowiak et al 2018).

Katso video Yhteisövaikuttavuus – viisi periaatetta pärjäävyyden vahvistamiseksi. Videon kesto on alle kaksi minuuttia.

Video löytyy myös englanniksi sekä ruotsiksi Itlan Youtube-kanavalta.

Lapsuuden rakentajat podcast 2: Yhteisövaikuttavuus

Kuuntele myös Lapsuuden rakentajat podcastin jakso, jossa Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä ja sosiaalineuvos Hannu Kallunki Raahesta keskustelevat yhteisövaikuttavuudesta.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä yhteisövaikuttavuustyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Oona Palosaari

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

040 586 0560
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pitkähiuksinen lapsi painaa päätään pöytää vasten kynä kädessä.
Uutiset
|
17.04.2024
Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten tilanteet eskaloituvat pahimmillaan kuin lumipallot
Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneista lapsista lähes viidennes sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Eri taustatekijöistä pitkittynyt toimeentulotuen saanti on vahvimmin yhteydessä sijoituspäätöksiin.
Yhteisövaikuttavuus
Tapahtuma
|
24.01.2024
Yhteisövaikuttavuus-luennot ja Alueellisen oppimisverkoston aamukahvit
Yhteisövaikuttavuustyön kolme kertaa kuukaudessa järjestettävät luennot ja kerran kuukaudessa järjestettävät Alueellisen oppimisverkoston aamukahvihetket jatkuvat myös vuonna 2024.
10.1.–29.5.2024
8.15–9.00 / 14.00–15.30
Teams
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
19.12.2023
Translationaalinen tutkimus on osa havainto- ja palautelähtöistä kehittämistyötä
Työelämäprofessori Mika Niemelän johtama tutkijaverkosto vastaa hyvinvointialueiden ja kuntien keskuudesta nouseviin ilmiöihin translationaalisella tutkimuksella: valjastaen tutkitun tiedon käytännön ymmärryksen välineeksi.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
11.10.2023
Yhteisövaikuttavuudella turvataan lapsen hyvä arki haastavassa tilanteessa
Perheiden haastaviin elämäntilanteisiin voi liittyä häpeää, stigmaa ja pelkoa. Lapset ja nuoret jäävät niiden varjossa liian usein yksin. Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari rakentaa verkostoa, jossa yhteisö kannattelee, kun kotona on vaikeaa.
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
10.11.2022
Havainnoista tiedolla johtamiseen – sisältäpäin lähtevän muutoksen tukeminen
Paremmin yhteen toimivia ja oikea-aikaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja varten tarvitaan sekä ajantasaista tilannekuvaa että ennakointitietoa. Itlan Alueellisessa oppimisverkostossa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi tekoälyä hyödyntävä Näkymä-työkalu.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus