Ihmiset

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276

Toimin erityisasiantuntijana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden systeemisen uudistamisen parissa.

Olen osa yhteisövaikuttavuustyön taustatukitiimiä. Yhteisövaikuttavuustyössä vastaan tiedolla johtamisen digitaalisen Näkymä -tilannekuva työkalun kehittämisestä.

Työskentelen myös Samalta viivalta -ohjelmassa, jossa muun muassa fasilitoin nuorten kokemusvaikuttajien Valoisat -ryhmän toimintaa.

Olen toiminut Itlan työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2020 alkaen. Aloitin työni Itlassa vuonna 2019, jolloin työ painottui missiolähtöiseen ennakoivaan innovaatiotoimintaan. Olen koulutukseltani sosionomi (YAMK) ja lisäkoulutusta omaan johtamisen, organisaatio- ja henkilöstön kehittämisen sekä palvelumuotoilun saralta. Nykyisten tehtävien lisäksi minulla on yli 10 vuoden kokemus lastensuojelun sijaishuollon erilaisista asiakas-, kehittämis- ja esihenkilötyön tehtävistä.

Viimeisimmät julkaisut

Ulmanen, S., Hirvonen, M., Tattersall, P., Ristikari, T.,  Kuo, V., Virta, P., Jurvanen, T. ja Niemelä, M. 2024. Description of Crowdsourcing and AI-Based Tool for Knowledge Management and Systems Change in Public Services | International Journal of Innovation and Technology Management

Mäkinen, L., Virmasalo, I., Hirvonen, M. & Valoisat-ryhmä. 2024. ”Köyhyys on mahdollisuuksien puutetta” – kanssatutkimus lapsuudessa koetusta köyhyydestä ja köyhyydessä pärjäämisestä. Itlan raportit ja selvitykset 2024:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Hiilamo, A., Mäkinen, L., Räsänen, T., Hirvonen, M. ja Ristikari 2023. Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää? Ehdotuksia lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Heino, T. ja Hirvonen, M. 2021. Tutkimusperustaiset työmenetelmät teini-ikäisten sijoitettujen lasten hoidossa. Itlan politiikkasuositukset 2021:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Hirvonen, M., Kyyrö, K. ja Soini, S. 2021. Perhetyössä tarvitaan digitaalisia työkaluja. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.