Itla arbetar för en bättre framtid för barn och familjer i Finland
Vi bygger broar mellan forskning, praktiken och beslutsfattandet. Vi producerar information för experter och beslutsfattare. Vi stöder utvecklingen av tjänster och ledarskap.
Läs mer om Itla