Ledarskapsutbildning
Itla främjar välfärdsledning, där verksamheten och tjänsterna byggs utifrån barnens, ungdomarnas och familjernas behov.

Alla ledare kan vara byggare av en bra barndom. 

Itla främjar välfärdsledning, där verksamheten och tjänsterna byggs utifrån barnens, ungdomarnas och familjernas behov. Ett samhälle som bryr sig om barnens, ungdomarnas och familjernas välfärd behöver skickligt ledarskap som hjälper de olika aktörerna att överskrida sektorsgränser, organisera sig på ett smidigt sätt samt bygga förtroende och delaktighet. Motsatsen till denna verksamhetsmodell är ett verksamhets- och ledningssätt som härrör från organisationsstrukturer eller yrkesgrupper, där givandet och mottagandet av hjälp differentieras och bryts ner. 

Itla organiserar långsiktiga Barndomsbyggarna-ledarskapsutbildningar som stärker människoorienterat och metakunnigt ledarskap, byggandet av sektorsövergripande ekosystem, delaktighet samt förmågan att förnyas.  

Ledare och beslutsfattare från olika samhällssektorer bjuds in till utbildningen. Man kan också själv uttrycka sitt intresse för att delta. Cirka två kurser startar per år. Mer detaljerade tidtabeller och eventuella särskilda betoningar gällande val av deltagare kommer att meddelas separat på Itlas webbplats och sociala medier.  

Verktyg för barndomsbyggare

Har du märkt att du kunde vara en barndomsbyggare? Börja använda Itlas underlag för barncentrerad gemensam utveckling.

Underlagen är avsedda för alla som vill vara barndomsbyggare, dvs. 

  • påverka främjandet av välbefinnande bland barn och barnfamiljer i Finland 
  • stärka den systemiska förståelsen för frågor gällande ledarskap och välbefinnande 
  • utvecklas i ledarskap av människoorienterade organisationer och tjänster 
  • främja mångsidigt och effektivt informationsutnyttjande 
  • främja barnens och familjernas delaktighet 
  • omsätta de resulterande idéerna i praktiken samt 
  • stärka det egna arbetets relevans. 

De som är intresserade av ledarskapsteman som främjar välbefinnande och effektivitet kan också 

  • gå med i Barndomsbyggarnas LinkedIn-grupp, som regelbundet uppdateras med intressant och användbart materia
  • utnyttja material från tidigare utbildningar och webbinarier, som finns i Itlas material.

Mer information

Vänligen kontakta oss om ni har frågor om ledarskapskunskaper och ledarskapsutbildning. 

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja

Director of Development

Johtamiskoulutus

050 340 9798
Heidi Tilander

Koulutus- ja ohjelmakoordinaattori

Training and Programme Coordinator

044 312 0695