Johtamiskoulutus
Uudistamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää johtamisosaamista.

Itla edistää hyvinvointijohtamista, jossa toimintaa ja palveluja rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin. Kaikki johtajat voivat olla hyvän lapsuuden rakentajia.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtivassa yhteiskunnassa tarvitaan taitavaa johtamista, joka auttaa toimijoita ylittämään sektorirajoja, organisoitumaan ketterästi sekä rakentamaan luottamusta ja osallisuutta. Vastakohtana tälle toimintamallille on organisaatiorakenteista tai ammattikunnista lähtevä toiminta- ja johtamistapa, jossa avun antaminen ja saaminen eriytyy ja pilkkoutuu.

Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutus

Itla järjestää pitkäkestoisia Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia, jotka vahvistavat ihmislähtöistä ja metataitoista johtamista, sektorit ylittävien ekosysteemien rakentamista, osallisuutta ja uudistumiskykyä.

Koulutuksiin kutsutaan johtajia ja päättäjiä yhteiskunnan eri sektoreilta. Myös itse voi ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua. Kursseja alkaa noin kaksi vuodessa. Tarkemmista aikatauluista ja kurssien mahdollisista osallistujavalinnan erityispainotuksista ilmoitetaan erikseen Itlan sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lue mitä kahden ensimmäisen Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen alumnit ajattelevat ajankohtaisista ajattelu-, toiminta- ja johtamistapojen muutoksista, joita tarvitaan lasten, nuorten ja perheiden hyvän tulevaisuuden rakentamisessa: Seitsemän viestiä hallitusohjelman ja hyvinvointialueiden tekijöille sekä kuntapäättäjille.

Työkaluja lapsuuden rakentajille

Oletko havainnut itsessäsi lapsuuden rakentajan? Ota käyttöön Itlan tuottamat lapsilähtöisen yhteiskehittämisen työpohjat.

Työpohjat on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla lapsuuden rakentajia eli

  • vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen Suomessa
  • vahvistaa systeemistä ymmärrystä johtamisesta ja hyvinvoinnin kysymyksistä
  • kehittyä ihmislähtöisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan johtamisessa
  • edistää monipuolista ja vaikuttavaa tiedonkäyttöä
  • edesauttaa lasten ja perheiden osallisuutta
  • viedä syntyviä ideoita käytäntöön ja
  • lujittaa oman työn merkityksellisyyttä.

Hyvinvointia ja vaikuttavuutta edistävän johtamisen teemoista kiinnostuneiden kannattaa myös

  • liittyä Lapsuuden rakentajat LinkedIn-ryhmään, jonne päivitetään kiinnostavaa ja hyödyllistä materiaalia säännöllisesti
  • hyödyntää aikaisempien koulutusten ja webinaarien materiaaleja, jotka löytyvät Itlan aineistoista.

Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä johtamisosaamiseen ja -koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja

Director of Development

Johtamiskoulutus

050 340 9798
Heidi Tilander

Koulutus- ja ohjelmakoordinaattori

Training and Programme Coordinator

044 312 0695
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Blogi
|
07.09.2023
Pintaa syvemmältä: Kuinka johdat yhteiskehittämistä? Palveluintegraatio vaatii metataitoja
Suomessa ollaan tänä vuonna lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja päätöksenteon osalta merkittävän muutoksen äärellä: hyvinvointialueet järjestävät toimintaansa.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
04.04.2023
Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusta tulevaisuuden johtajille
Itla haluaa omalta osaltaan turvata lasten, nuorten ja perheiden tarpeista lähtevää laadukasta päätöksentekoa ja sektorit ylittävää palvelujen johtamista myös tulevaisuuden Suomessa. Haemme osallistujia neljänteen Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutukseen, jossa keskitytään tulevaisuuden johtamispotentiaalin kasvattamiseen.
Johtamiskoulutus