Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

 

Itlan toiminnan perustana on tutkittu tieto. Tavoitteena on edistää tiedon käyttöä lasten kaikissa kasvuympäristöissä sekä päätöksenteossa. Tieteelliseen näyttöön perustuvalla toiminnalla parannetaan toiminnan vaikuttavuutta ja sitä kautta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

 

Itla arvioi ja levittää tieteelliseen näyttöön perustuvia menetelmiä, joita voidaan käyttää lasten hyvän kasvun ja vanhemmuuden tukena. Arvioidut, näyttöön perustuvat menetelmät ovat sivulla Kasvuntuki.fi. Menetelmät on arvioitu tieteellisessä neuvostossa ja ne on pääasiassa tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi. Itla ja Suomen Mielenterveysseura levittävät yhteisessä Kasvun tuki -hankkeessa perheiden, nuorten ja lasten tukemiseen tarkoitettua, neljästä menetelmäkokonaisuudesta koostuvaa työkalupakkia (Ihmeelliset vuodet -työmenetelmät, Lapset puheeksi -työmenetelmät, MDFT ja Voimaperheet) eri puolille Suomea. Kasvun tuki on osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (Lape).

 

Jatkossa Itla tuottaa myös suoraan vanhemmille ja muille kasvattajille suunnattua, tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa.

 

Tärkeä osa Itlan työtä on vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon ja lapsi- ja perhepolitiikkaan tuomalla näyttöön perustuvaa tietoa päättäjille sekä verkostoimalla eri tahoja tutkimustiedon äärelle.

 

Tutkimustietoa hyödyntämällä pyrimme ehkäisemään lasten eriarvoistumista ja takaamaan tasavertaiset lähtökohdat kaikille lapsille.

 

Joulukuussa 2017 eduskunta päätti lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron pääoman ja nimetä Itlalle kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan. Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (1004/2017) käsiteltiin itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017.

 

Itlan perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

 

Valtuuskunta ja hallitus

 

Eduskunta valitsi keskuudestaan täysistunnossa 23.2.2018 valtuuskunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa 21.3. Aila Paloniemi (kesk.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Sarkomaa (kok.).

 

Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunnan tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle. Lisäksi valtuuskunta mm. valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja voi erottaa nämä kesken toimikauden. Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö purkaa vain valtuuskunnan määräenemmistön sitä puoltaessa.

 

Varainhoito

Varainhoidon tarkoitus on turvata säätiön sääntöjenmukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Itlassa toimii varainhoitotoimikunta, joka vastaa siitä, että säätiön varainhoito on säätiölain ja hyvän säätiötavan mukaista – suunnitelmallista, varmaa, tuloa tuottavaa, harkitsevaista ja pitkäjänteistä.

Toimikunnan jäsenet Itlan hallituksesta ovat Petri Pohjonen, Teppo Koivisto, Sixten Korkman ja Mikko Mikkola. Lisäksi toimikunnassa on mukana osastopäällikkö Annika Ekman Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

 

Itlan hallituksen jäsenet

Itlan valtuuskunnan jäsenet

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön säännöt